Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Swedish EdTest 19 mars 2020

Nacka kommun leder det nationella projektet Testbädd för Ed Tech som ska testa, utveckla och utvärdera digital teknologi för lärande. I projektet ingår entreprenörer, skolor, utbildningsaktörer, forskare, lärare och studenter.

Vid detta tillfälle har du som lärare möjlighet knyta kontakter med företag som visar och utvecklar nya digitala lärresurser och läromedel. Hittar du något spännande under eftermiddagen som du vill testa anmäler du ditt intresse på plats.

Information om speed-datingen som sker på distans finns här.

Namn och hemsida

Målgrupp

Beskrivning

Ämnen

Gleerups
https://www.gleerups.se/digitala-laromedel

Grundskola, gymnasieskola

Heltäckande och aktuella digitala läromedel av hög kvalitet samlade i en homogen lärmiljö med många inbyggda stödfunktioner.

Alla

Good Learning
https://www.goodlearning.se/frilansspelet-2/

Åk 9 och gymnasium

Ett AI-spel där du tränar på att planera, prioritera och fatta beslut. Verktyget simulerar en värld av köpare och beställare där spelaren kan testa och pröva sig fram. Spelet ger utmärkta kunskaper inför framtidens arbetsliv.

Samhällskunskap, entreprenörskap, ekonomi m fl.

Inläsningstjänst
https://www.inlasningstjanst.se/

Förskola, grundskola, gymnasium

Digitala hjälpmedel från förskolan till vuxenutbildningen - "Vår mission är att på ett framgångsrikt sätt bidra till en skola där alla har möjlighet att lyckas"

Alla ämnen

My Study Web Sweden
https://mystudyweb.com/corporate/

Åk 4-9 och år 1 på gymnasiet

PASS - Individuell och normerad forskningsbaserad elevenkät baserad på omfattande forskning.
Kartläggaren- Sveriges mest använda normerade screeningtester i Ma, Sv och Eng.
Mystudyweb - Digitalt läromedel i Ma, Sv, Eng och NO med över 500 lektioner och över 10,000 övningar

Matematik, svenska, engelska och NO

IT-klubben
http://www.kunskapsklubbar.se/it-klubben/

Förskola, F-3, fritids, grundsärskola 1-9 (med support från spsm)

”Allt-i-ett-paket”– utbildning, materiallåda och en lärarhandledning. I handledningen finns färdiga upplägg för till exempel enkel programmering, animering, tipspromenad med QR-koder, appar för digitalt berättande, färdiga spelomgångar i Kahoot och Quizlet Live, material för att levandegöra sagor i 3D och mycket mer.

Matematik, svenska, teknik

Mobile Stories
http://mobilestories.se/

År 7-9 och gymnasium

Mobile Stories är ett publiceringsverktyg och en medieplattform för unga människor som hjälper dem att bli ansvarstagande producenter och aktörer i medielandskapet.

Alla ämnen men främst samhällskunskap och språk

Matteappen
https://www.matteappen.se/

F-9

Matteappen låter elever räkna matte för hand digitalt. Läraren följer elevernas utveckling i realtid och möjliggör individualiserad undervisning.

Matematik

Doremir
https://doremir.com/

Åk 4-9

Lär dig musiknotation med hjälp av din virtuella personliga lärare Noty.

Interaktiv mobil web-baserad app för att lära sig sjunga efter noter - tillgängligt på alla plattformar. Lär dig läsa och skriva musik på det naturliga sättet, som du lär dig av en lärare. Härma, pröva själv och få feedback i ett musikaliskt sammanhang.

Musik

Freken
www.freken.se

Förskola, grundskola

3D printer och andra produkter som används i makerspace

NO, matematik och praktisk- estetiska ämnen

NUITEQ
https://www.nuiteq.com/sv/snowflake

Förskola, grundskola, gymnasium

NUITEQ Snowflake gör det möjligt för lärare och elever att berätta engagerande, interaktiva historier som är anpassade till läroplanen. Snowflake skapar en säker miljö för online- och gruppsamarbete samtidigt som den erbjuder personlig undervisning. Resultatet är att ämnet blir relevant för eleverna.

Alla ämnen

UR
www.ur.se

Alla åldrar

Vi gör inte bara program. Vi gör skillnad. Genom att stötta lärare, väcka barns nyfikenhet och ge svar på det du alltid undrat över är UR med och bidrar till den demokratiska tanken. Att veta saker om andra människor, samhället och hur allting hänger ihop är en förutsättning för att vi alla ska kunna vara med och påverka våra liv och den tid vi lever i.

Alla ämnen och teman

Peppy Pals https://peppypals.com/sv/hem/

F-3

Roligt, digitalt värdegrundsarbete! Filmer, böcker och aktiviteter i Peppy Pals webbaserade plattform.

Värdergrundsarbetet under till exempel svenska, engelska, SO eller idrott.

Learn2Esport
https://learn2esport.com/

Gymnasiet men har ett par projekt som också kommer att inkludera yngre elever i åldern 8-15 år för till exempel sommarläger

Vi gör det möjligt för skolor och andra utbildningsmiljöer att lära studenter och spelare grundläggande kompetenser i livet via esport. Plattformen har verktyg och innehåll som är skapade tillsammans med lärare och professionella esportare och som används för att lära ut kommunikation, samarbete, ledarskap, kritiskt tänkande och problemlösning.

Idrott och hälsa, matematik, media

Flinkit
www.flinkit.se

Alla åldrar

Flinkit erbjuder en digital handuppräckning i form av en IT-plattform. Elever får tillgång till en applikation där de kan få hjälp med frågor i skolarbetet dygnet runt. Flinkit använder egna ämneskunniga undervisare så skolan behöver ej bistå med det.

Alla ämnen

Fokus förskola
www.edchild.com

Förskola

Fokus förskola digitaliserar och konkretiserar förskolans läroplan. Vilka lärprocesser kan exempelvis ingå i digital kompetens, och vilka aktiviteter kan stimulera dessa lärprocesser? Fokus Förskola underlättar även det administrativa arbetet genom att automatisera dokumentation, förenkla det systematiska kvalitetsarbetet, förbereda sammanställningar och veckobrev.

Alla läroplansområden i lpfö18, kollegialt lärande och inspiration, datadriven förskoleutveckling och systematiskt kvalitetsarbete.

Natur och kultur
www.nok.se

Förskola, grundskola, gymnasium

Natur & Kultur har tryckta, blended eller heldigitala läromedel

Alla ämnen

Strawbees
https://strawbees.com/

Åk 4-9

Strawbees tillhandahåller ett system för design, konstruktion och programmering. Eleverna lär sig att skapa en kran, en bro eller liknande och sedan programmera dessa så att de rör sig.

EdTech, Maker, STEAM, STEM

Hands-On Science
www.hos.se

Förskola, grundskola, gymnasium

Vårt fokus kommer att vara pedagogiska verktyg inom digitalisering och programmering (en robot, wifi-mikroskop, Makey makey).

De natur- vetenskapliga ämnena samt matematik.

imagiLabs
https://imagilabs.com/

Tonårstjejer

Den smarta accessoaren och appen för att lära sig att koda.

Programmering

Studybee
https://studybee.se/

Grundskola, gymnasium

StudyBee är fullt integrerat med Google Classroom och möjliggör formativ bedömning per uppgift skapad i Google Classroom mot skolverkets läroplan och kunskapskrav.

Alla ämnen

SoundLily
https://soundlily.com

Grundskola, gymnasium

The SoundLily software offers music students and individuals to easily and pleasantly improve their music and singing skills.

Musik

Statens historiska muséer
www.sverigeshistoria.se

Åk 4-9

Undervisningsresursen Sveriges historia är en webbplats med lektionsförslag och fördjupningsmaterial från olika museer i Sverige. Lektionerna utgår ifrån historiska föremål som visualiseras genom bilder, kartor, 3D-modeller, ljudklipp etc. Undervisningsresursen ska hjälpa alla historielärare som vill arbeta med föremål och globala perspektiv i sin undervisning. Sveriges historia lanseras hösten 2020 och kommer vara helt kostnadsfri att använda. 

Historia

Haldor
https://haldor.se/

Grundskola, gymnasium

Haldor utvecklar moderna, användarvänliga och pedagogiska verktyg byggda på Microsoft Office 365 och Teams for Education. Vår idé med plattformen är att den ska stödja lärare och elever i att samarbeta och kommunicera effektivt med hjälp av alla de digitala verktyg som Office 365 och Teams for Education erbjuder.

Alla ämnen

Sidan uppdaterades: