Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nackas kommunala skolor och förskolor medverkar i Swedish Edtest

Nackas kommunala skolor och förskolor medverkar i projektet Swedish Edtest - en testbädd för edtech som tidigare letts av Nacka kommun. Nu övergår ägarskapet till forskningsinstitutet Ifous.

Målet med det nationella projektet Swedish Edtest är att utveckla en testmetod där lärare och elever jobbar tillsammans med tech-utvecklare för att få fram bättre och mer relevanta digitala läromedel.

Nu är det klart att forskningsinstitutet Ifous tar över Sveriges nationella testbädd för digitala lärresurser, Swedish Edtest. I samarbete med branschorganisationen Swedish Edtech Industry fortsätter utvecklingen av en digital testarena som möjliggör för fler lärare, skolhuvudmän och tech-utvecklare att utveckla kvaliteten i digitala lärresurser samtidigt som den digitala kompetensen i skolan höjs.
Läs mer om Swedish Edtest på www.edtest.se

Testa med Swedish Edtest

I den här filmen berättar fil.dr Anna Åkerfeldt om bakgrunden och den vetenskapliga metod och syfte som ligger till grund för testande av digitala resurser.(5:10)

Vill du veta mer om Nackas kommunala skolors medverkan i Swedish Edtest?

Kontakta digitaliseringsstrateg lars.ekelow@nacka.se.

Sidan uppdaterades: