Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu kan det vara svårt att nå oss per epost, kontakta gärna kommunen via 087188000 eller vår chatt

Förskolans nätverk

“Förskoledidaktiska rum för språk och neurovetenskap” Ett övergripande nätverkssamarbete med fokus på språk och neurovetenskap

Ett utvecklingsarbete i samarbete mellan Stockholms Universitet och Nackas kommunala skolor

Forum för att diskutera pedagogiska praktiker i relation till ny neurovetenskaplig forskning: Vad uppstår i mötet mellan förskolans praktiker och kunskap om hjärnans utveckling och förändring? Har hjärnforskning något att lära oss och vad kan förskolans praktik ställa för nya frågor till neurovetenskapen? En mötesplats och form av fortbildning för pedagoger och chefer och forskare för att knyta ihop de forskningsprojekt som flera förskolor kommer att vara delaktiga i.

Om förskoledidaktiska rum och forskningsprojektet på Stockholms Universitet

Fokus 2019-2020: Hjärnvägar i förskolan samt annan forskning

Träffarna innehåller föreläsningsdelar, exempel från verksamheten med tex. pedagogisk dokumentation som man analyserar tillsammans samt diskussionsgrupper.

Ansvariga nätverksledare vid Stockholms universitet: Professor Hillevi Lenz Taguchi (BUV) och Anna Palmer, ungdomsvetenskapliga institutionen.

Kontaktperson och samordnare av nätverket: Ann Sundman Brott, utvecklingsstrateg. ann.sundman-brott@nacka.se

Sidan uppdaterades: