Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Medverkan i forskning

forskning och utvecklingsarbeten i samarbete med högskolor och universitet

Forskning inom skolan

STLS - Stockholm Teaching and Learning Studies

STLS är en samverkansplattform mellan Stockholms universitet och några skolhuvudmän i Stockholm län där Nacka ingår. Syftet är att leda och samordna undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning – för och med lärare.

Lärare från Järla skola åk 4-6 och Eklidens skola åk 7-9 medverkar i ämnesdidaktiska projekt i engelska och matematik.

Ansök om medel för ämnesdidaktiska projekt inom STLS:
http://pedagog.stockholm.se/stockholm-teaching-and-learning-studies/ansok-om-medel-for-amnesdidaktiska-projekt-inom-stls/

Läs om STLS: http://pedagog.stockholm.se/stockholm-teaching-and-learning-studies/

Kontaktperson och samordnare, utbildnigsstrateg pergunnar.rosengren@nacka.se

Forskning inom förskolan

Hjärnvägar i förskolan

Forskningsprojektet Hjärnvägar i förskolan pågick under tre år 2015-2018. Arton av Nackas kommunala förskolor ingick i projektet. Forskningen leddes av bland andra Hillevi Lenz Taguchi och Tove Gerholm vid Stockholms universitet. Under 2019 kommer resultaten av forskningen att presenteras.

SEMLA var en metod vi jobbade med i Hjärnvägar. Finns att läsa om på Skolverkets sida: https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/barns-inflytande-i-utvardering-och-dokumentation-i-forskolan

Om Hjärnvägar i förskolan på Stockholms universitet, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Kontaktperson, utbildningsstrateg ann.sundman.brott.@nacka.se

Förskoledidaktiska rum för språk och neurovetenskap

Förskoldidaktiska rum och neurovetenskap syftar till att forskning och praktik ska mötas för att få en förskola på vetenskaplig grund. Projektet som har pågått i tre år leds av Hillevi Taguchi och Anna Palmer vid Stockholms universitet. Mer information finns på den här sidan.

Kontaktperson och samordnare, utbildningsstrateg Ann Sundman Brott

DigiTaktik - Digitala verktyg i förskolan

Projektet leds av en forskare från Stockholms Universitet med medel från Vetenskapsrådet. Syftet är att se hur man kan utveckla det digitala lärandet i förskolan. Citat: "Skillnaden i kunskapsnivå mellan barn ökar och forskning visar på stora skillnader i tidig matematik redan före skolstart. Inom forskningsprojektgruppen ser vi att det finns ett behov av att studera hur aktiviteter med digitala verktyg i förskolan kan utvecklas för att främja barns utveckling och lärande."

Om projektet DigiTaktik - Digitala verktyg i förskolan på Stockholms Universitet, Barn- och ungdomsvetenskapliga instiututionen.

Forskning inom skola och förskola

Ifous Bygga skola

Projektet och leds av forskare från Gävle högskola. Syftet med projektet är att utvärdera en del skolmiljöer i flera kommuner för att ta med sig erfarenheterna vid nybyggnation.

Kontaktpersoner, utbildningsstrateger ann.sundman.brott@nacka.se och pergunnar.rosengren@nacka.se

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.