Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Hållbara utemiljöer

Hållbara utemiljöer är ett samarbetsprojekt inom Nacka kommun med forskningsstöd av tankesmedjan Movium och Sveriges lantbruksuniversitet

Hållbara utemiljöer

Hållbara utemiljöer är ett treårigt samarbetsprojektet mellan Nacka kommun och Movium. Målet är att skapa en hållbar, inspirerande och likvärdig utemiljö för alla skol- och förskolegårdar i Nacka.

Projektet ska främja hälsa och fysisk aktivitet. På så sätt uppfyller vi både Nacka kommuns övergripande mål med Attraktiva livsmiljöer samt miljöprogram med giftfria gårdar och läroplanernas övergripande mål kring fysisk aktivitet.

Ett flertal aktörer inom Nacka kommun är involverade och projektet väcker stor nyfikenhet i landet. Det följs också av SLU- forskaren Petter Åkerblom (Sveriges lantbruksuniversitet) som sprider vidare till internationella konferenser i världen till exempel Skottland.

Projektledare är
Ann Sundman Brott, utbildningsstrateg, Nackas kommunala skolor och förskolor
Tina Malmgren, projektledare, enheten för fastighetsförvalning, Nacka kommun

Rusta utemiljön vid skola och förskola för bättre lärande och ökat välbefinnande

Checklista för gårdens kvaliteter

Vilka kvaliteter finns i utemiljön idag? Vad saknas och vad kan förbättras? Använd checklistan nedan, gärna tillsammans med barn och elever. Den kan ge en god fingervisning om hur just ni kan förbättra utemiljön för lärande
och välbefinnande, gärna i kombination med en karta över gården där ni prickar in de olika egenskaperna. Checklistan är även till hjälp i arbetet med att ansöka om statsbidrag.
En bra utemiljö vid skola och förskola bör innehålla varierande terräng- och vegetationsförhållanden. Utemiljön bör kännetecknas
av goda sol- och skuggförhållanden och vara ändamålsenlig för den verksamhet den är avsedd för. Då ökar förutsättningarna för
en bättre lärmiljö, större trygghet och ökad fysisk aktivitet.

Boverkets checklista

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.