Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Hållbara utemiljöer

Hållbara utemiljöer är ett samarbetsprojekt inom Nacka kommun med forskningsstöd av tankesmedjan Movium och Sveriges lantbruksuniversitet

Hållbara utemiljöer

Hållbara utemiljöer är ett samarbetsprojektet mellan Nacka kommun och Movium. Hållbar utemiljöförvaltning i skola och förskola beviljades medel av Movium 2017,

Målet är att skapa en hållbar, inspirerande och likvärdig utemiljö för alla barn i Nacka kommun.

Projektet är treårigt och har som syfte att skapa en hållbar gemensam organisation för utveckling och förvaltning av Nacka kommuns skol- och förskolegårdar.

Hållbara utemiljöer har stor spridning. Ett flertal aktörer inom Nacka kommun är redan involverade och projektet väcker stor nyfikenhet i landet. Det följs också av SLU- forskaren Petter Åkerblom (Sveriges lantbruksuniversitet) som sprider vidare till internationella konferenser i världen till exempel Skottland.

Projektet ska främja hälsa och fysisk aktivitet. På så sätt uppfyller vi både Nacka kommuns övergripande mål med Attraktiva livsmiljöer samt miljöprogram med giftfria gårdar och läroplanernas övergripande mål kring fysisk aktivitet.

Projektledare är
Ann Sundman Brott, utbildningsstrateg, Nackas kommunala skolor
Tina Malmgren, projektledare, enheten för fastighetsförvalning, Nacka kommun

Framtidens lärmiljöer - Visionsdokument

Framtidens lärmiljöer

Nackas kommunala skolor har tagit fram ett vägledningsdokument som ska användas vid kommande byggnationer av kommunala förskolor och skolor i Nacka kommun. Fyra ledord är centrala:

KREATIVITET


Lärmiljöerna ska utformas för att:
• vara inspirerande mötesplatser
• ge utrymme för skapande och gestaltning
• skapa förutsättningar för användning av tidsenliga lärverktyg/modern teknik


FLEXIBILITET


Lärmiljöerna ska utformas för att:
• skapa förutsättningar för såväl samarbete och interaktion som integritet och reflektion
• vara anpassningsbara och möjliga att påverka, på kort sikt
• vara anpassningsbara och möjliga att påverka, på lång sikt
• vara möjliga för andra aktörer att nyttja


TRYGGHET


Lärmiljöerna ska utformas:
• så att barn/elever blir sedda och inkluderade
• för att skapa god arbetsmiljö och motverka kränkningar
• för att vara välkomnande


HÅLLBARHET


Lärmiljöerna ska utformas för att:
• bidra och inspirera till social hållbarhet
• bidra och inspirera till god hälsa
• bidra och inspirera till ekologisk hållbarhet
• bidra och inspirera till ekonomisk hållbarhet

Visionsdokument Framtidens förskola (PDF-dokument, 4,1 MB)

Rusta utemiljön vid skola och förskola för bättre lärande och ökat välbefinnande

Checklista för gårdens kvaliteter

Vilka kvaliteter finns i utemiljön idag? Vad saknas och vad kan förbättras? Använd checklistan nedan, gärna tillsammans med barn och elever. Den kan ge en god fingervisning om hur just ni kan förbättra utemiljön för lärande
och välbefinnande, gärna i kombination med en karta över gården där ni prickar in de olika egenskaperna. Checklistan är även till hjälp i arbetet med att ansöka om statsbidrag.
En bra utemiljö vid skola och förskola bör innehålla varierande terräng- och vegetationsförhållanden. Utemiljön bör kännetecknas
av goda sol- och skuggförhållanden och vara ändamålsenlig för den verksamhet den är avsedd för. Då ökar förutsättningarna för
en bättre lärmiljö, större trygghet och ökad fysisk aktivitet.

Boverkets checklista

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.