Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

PRIO

Utvecklingsprojektet PRIO

PRIO är ett utvecklingsarbete som tagits fram av SKL och Stockholms stad med stöd av McKinsey & Company. Idag har drygt 400 skolor i 58 kommuner genomfört eller påbörjat arbetet med PRIO. PRIO i Nackas kommunala skolor startade med två pilotskolor läsåret 2014/2015. Totalt har elva kommunala skolor i Nacka genomfört PRIO. Detta läsår, 2018/2019, deltar Eklidens skola, Orminge skola och Ektorp-Borgvalla.

PRIO står för Planering, Resultat, Initiativ och Organisation. Projektet har som övergripande mål att varaktigt höja resultaten i den svenska skolan. Fokus har legat på att utveckla skolans interna processer och arbetssätt för att skapa en mer lärande organisation. Det handlar framförallt om att stärka det kollegiala samarbetet och att utveckla processer som styr skolans resurser dit de gör störst nytta.

”PRIO Nacka” har utvecklat vissa delar av grundkonceptet för att bättre möta våra enheters behov. PRIO-genomförandet utvärderas kontinuerligt. För läsåren 2016/2017 och 2017/2018 anser över 85 % av medarbetarna att de kan ”Rekommendera en kollega på en annan skola att genomföra PRIO”.

För mer info om PRIO Nacka, kontakta:

ann.harmon@nacka.se

sara.wikstrom@nacka.se

Sidan uppdaterades: