Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Planerat systemunderhåll av vissa e-tjänster tisdag den 21 september – dessa e-tjänster är otillgängliga med start på morgonen, cirka kl.08.30. Underhållet förväntas vara klart kl.14.

Kompetenskalender för förskola och skola

Här hittar du utbildningar, nätverksträffar, föreläsningar och andra kompetenshöjande insatser för dig som jobbar inom Nackas kommunala skolor och förskolor. Du som anordnar kompetensutveckling kan själv lägga in utbildningen via formuläret "Tipsa oss om evenemang" här på sidan. Behöver du stöd? Det finns en instruktion i Nacka Academy: www.nacka.se/nackaacademy
Filtrera evenemang
En studiedag om rörelse för hela skolan

Rörelse under hela skoldagen har stora positiva effekter på hälsa och lärande. Vi visar dig hur du med små, enkla medel kan stimulera rörelselusten under hela skoldagen, både inne och ute.

Kurs i Livräddande första hjälpen

Kurs i Livräddande första hjälpen

Behöver din personal fortbildning i Livräddande första hjälpen? Vi kan även skräddarsy kursen efter behov.

Kurs: Hur kan förskolan bli mer begriplig för barn med NPF?

Denna kurs kan endast beställas för ett arbetslag eller en enhet. Datum enl. överenskommelse. Pris baseras på antal deltagare.

Utbildning i motorisk screening och motorisk träning i förskola och skola

Denna kurs vänder sig till dig som arbetar i förskola eller skola och som vill lära sig mer om motorisk träning och motorikobservationer i förskola och skola. En motorisk screening genomförs genom observation av barnen under ett eller flera lekfulla rörelsepass i syfte att kartlägga de barn som har motoriska brister eller svårigheter.

Föreläsning: Språkstörning – vad är det?

En föreläsning om funktionsnedsättningen språkstörning. Under föreläsningen behandlas bland annat språkets beståndsdelar, vad diagnosen språkstörning innebär, språkstörning i relation till flerspråkighet samt språkstörning och andra samtidigt förekommande funktionsnedsättningar. Även språkstörningens konsekvenser för barn/elever tas upp och vi pratar tillsammans om anpassningar och stöd i vardagen samt i lärmiljön.

Framtidens förskola: Att leda för hållbar utveckling

Varmt välkommen till en fortbildningsförmiddag med föreläsningar, erfarenhetsutbyte och diskussioner i grupp i samarbete med UHR/Den globala skolan. Temat är: Att leda för hållbar utveckling i förskolan. Per Dahlbeck, från Centrum för pedagogisk inspiration i Malmö föreläser och leder erfarenhetsutbyte och gruppdiskussioner.

Fritidskonvent 2021: Elevers rättigheter och delaktighet i fritidshemsverksamhet

Vi har glädjen att äntligen få bjuda in till ett Fritidskonvent. I år i samarbete med den Globala skolan. Karolina Sandahl från den Globala skolan inleder förmiddagen och sen föreläser Helene Elvstrand, docent i pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet, som skrivit boken ”Sociala relationer på fritidshem”.

Föreläsning ”Barns rättigheter och delaktighet i förskolan”

Välkomna till föreläsning och workshop på temat lärande för hållbar utveckling! I år i samarbete med UHR/Den globala skolan. Karolina Sandahl från UHR/Den globala skolan inleder och sen föreläser Helene Elvstrand, docent i pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet.

Fördjupning: Språkstörning i skolan - anpassad lärmiljö

Hur kan vi få elever med språkstörning att ta till sig mer av klassrumsundervisningen? Hur kan vi hjälpa eleverna att visa sina kunskaper? Hur ökar vi deras delaktighet och självständighet i skolan?

Utmärkt undervisning i fokus - Ämnesdidaktisk dag 1 november 2021!

Utmärkt undervisning i fokus - Ämnesdidaktisk dag 1 november 2021!

Den 1 november 2021 arrangerar Nackas kommunala skolor en utvecklingsdag för dig som är F-9-lärare. Dagen har fokus på ämnesdidaktik. Förutom att du kommer få ta del av kollegors arbeten kommer du få en överblick över den aktuella forskningen inom ditt ämne. Ett antal föreläsare från universitet och högskolor kommer att inleda dagen och då även göra nedslag i den egna forskningen inom området. ​

Autism i skolan – en kurs för pedagoger och resurspersoner i grundskolan

Det är många pedagoger som varje dag möter elever med autism under en skoldag. Den här kursen vänder sig till dig som är i behov av grundläggande kunskap om autism eller dig som vill repetera och fördjupa din kunskap.

Sidan uppdaterades: