Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kompetenskalender för förskola och skola

Här hittar du utbildningar, nätverksträffar, föreläsningar och andra kompetenshöjande insatser för dig som jobbar inom Nackas kommunala skolor och förskolor. Du som anordnar kompetensutveckling kan själv lägga in utbildningen via formuläret "Tipsa oss om evenemang" här på sidan.
Filtrera evenemang
Föreläsning: Att arbeta med stödjande strukturer för att främja studiero och öka skolnärvaro

Välkomna till en inspirationsföreläsning som tar avstamp i tydliggörande pedagogik och hur man kan tydliggöra lärmiljön för barn och elever.

Föreläsning: Språkstörning och matematik. Hur kan undervisningen utvecklas för elever med språklig sårbarhet i grundskola och gymnasium? Steg 1-2.

Vad är språkstörning och språklig sårbarhet och vilka konsekvenser kan det medföra ? Vad är särskilt utmanande i matematiken för elever med språkstörning? Vilka pedagogiska strategier stöttar lärandet och utvecklingen?

Föreläsning: Positivt beteendestöd i förskolan

Positivt beteendestöd (PBS) är ett förhållningssätt som bygger på inlärningspsykologi och syftar till att främja utveckling och livskvalitet samt förebygga och minska olika typer av problemskapande beteenden.

Sidan uppdaterades: