Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kompetenskalender för förskola och skola

Här hittar du utbildningar, nätverksträffar, föreläsningar och andra kompetenshöjande insatser för dig som jobbar inom Nackas kommunala skolor och förskolor. Du som anordnar kompetensutveckling kan själv lägga in utbildningen via formuläret "Tipsa oss om evenemang" här på sidan. Behöver du stöd? Det finns en instruktion i Nacka Academy: www.nacka.se/nackaacademy
Filtrera evenemang
Utbildning: Språkstörning och språklig sårbarhet hos elever i grundskola och gymnasium

Vad är språkstörning och språklig sårbarhet och vilka konsekvenser kan det medföra i skolans olika stadier? Hur kan vi hjälpa elever med språkliga svårigheter att ta till sig mer av klassrumsundervisningen, att kunna visa sina kunskaper och att få en ökad delaktighet och självständighet i skolan genom språkligt stödjande undervisning?

Föreläsning: Positivt beteendestöd i förskolan

Positivt beteendestöd (PBS) är ett förhållningssätt som bygger på inlärningspsykologi och syftar till att främja utveckling och livskvalitet samt förebygga och minska olika typer av problemskapande beteenden.

Föreläsning: Skam som pedagogiskt verktyg eller hinder för inlärning

Föreläsning: Skam som pedagogiskt verktyg eller hinder för inlärning

Vi pratar om en känslodoldis: skammen. Vad är skam? Varför är det en helt nödvändig, viktig och grundläggande känsla? När behövs den och när blir den ett hinder för inlärning och socialt samspel? Vilka är de vanligaste beteendemässiga tecknen på att vi skäms? Hur hänger skam och problematisk skolfrånvaro ihop?

Föreläsning: Att arbeta med stödjande strukturer för att främja studiero och öka skolnärvaro

Välkomna till en inspirationsföreläsning som tar avstamp i tydliggörande pedagogik och hur man kan tydliggöra lärmiljön för barn och elever.

Nätverksträffar i matematik

Nätverksträffar i matematik

Under läsåret 22/23 genomför Välfärd skola nätverksträffar i matematik för lärare i årskurs 1-6 med det övergripande temat likvärdig utbildning och bedömning utifrån LGR22. Det blir två gemensamma träffar för lärare i årkurs 1-6 enligt önskemål vid utvärderingarna vt -22, därutöver separata träffar för nätverken 1-3 och 4-6 senare under vt -23. Den första nätverksträffen äger rum den 1 december och den andra träffen den 16 februari.

Nätverksträffar i matematik

Nätverksträffar i matematik

Under läsåret 22/23 genomför Välfärd skola nätverksträffar i matematik för lärare i årskurs 1-6 med det övergripande temat likvärdig utbildning och bedömning utifrån LGR22. Det blir två gemensamma träffar för lärare i årkurs 1-6 enligt önskemål vid utvärderingarna vt -22, därutöver separata träffar för nätverken 1-3 och 4-6 senare under vt -23. Den första nätverksträffen äger rum den 1 december och den andra träffen den 16 februari.

Sidan uppdaterades: