Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Kompetenskalender
Tid
14:00 - 16:00
Plats
Telefonstigen 2
Adress
Telefonstigen 2
Målgrupp
Personal vid kommunala och fristående förskolor
Arrangör
Barn- och elevhälsan
Pris
2 250 kr/deltagare + kostnad för kurslitteratur

Se fler evenemang om

Före Bornholmsmodellen - att arbeta språk-, läs- och skrivutvecklande

Kursens syfte är att bidra till fördjupad kunskap om hur man som personal i förskolan kan arbeta språkutvecklande med alla barn, i språksamlingar såväl som i alla vardagssituationer och under hela förskoledagen.

föreskola-flicka-670x350.jpg

Kursen ger både teoribakgrund och praktik - konkreta verktyg att använda i den dagliga verksamheten. Samtal kring kurslitteraturen och möjlighet till erfarenhetsutbyte med kollegor vid andra förskolor är också viktiga delar av kursen.

Kursupplägg/innehåll:

 • Tillfälle 1: Språkutveckling och tidig språklig stimulans kopplat till kommande läs- och skrivutveckling. Läs till första tillfället: Ulrika Marklunds rapport (49 sidor inkl. bilagor) samt sid. 7–23 i boken.
 • Tillfälle 2: Språksamlingarna i Före Bornholmsmodellen – prova på, bl.a. med tillägg av TAKK, tecken som alternativ och kompletterande kommunikation.
 • Tillfälle 3: Högläsning och (text)samtal i förskolan
 • Tillfälle 4: Språk-, skriftspråksvänlig och kommunikativ miljö i förskolan - vad innebär det? Hur skapar vi en bättre ljudmiljö i förskolan?
 • Tillfälle 5: Redovisning av kursuppgift, sammanfattning, utvärdering och kursintyg

Datum och tider:

 • Tillfälle 1: onsdag 8 september kl. 14.00 -16.00
 • Tillfälle 2: onsdag 22 september kl. 14.00 -16.30
 • Tillfälle 3: onsdag 20 oktober kl. 14.00 -16.00
 • Tillfälle 4: onsdag 10 november kl. 14.00 -16.30
 • Tillfälle 5: onsdag 1 december kl. 14.00 -16.00

Föreläsare/kursledare: Anna Strid, språk-, läs- och skrivutvecklare, och Karin Källström, specialpedagog (inriktning tal, språk, kommunikation, hörsel/dövhet)
Lokal:
Telefonstigen 2
Pris: 2 250 kr per deltagare + kostnad för kurslitteratur
Anmälan: http://nacka.proofx.se/JgO74yZrEGnAJk20eKJxXA/
Anmälan är bindande.
Sista anmälningsdag: 25 augusti.

Kurslitteratur: Före Bornholmsmodellen - språksamlingar i förskolan (Lundberg, I. & Sterner, G. 2018). Stockholm: Natur & Kultur Rapporten Förskolans betydelse för barns språkutveckling - en undersökning om språkutvecklande arbete på förskolor i Nacka (laddas ned som pdf här) OBS! Kursbok för varje deltagare köps in av förskolan En loggbok att dokumentera i behövs också (vanlig anteckningsbok går bra).

Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera. Du kan alltid använda listvyn för att se aktuella evenemang.

{"markers":[{"position":{"lat":59.3096153,"lng":18.1782253},"content":"<div class=\"c-event-teaser c-buffer-box c-buffer-box--no-padding\">Telefonstigen 2</div>"}]}

Sidan uppdaterades: