Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Kompetenskalender
Tid
14:00 - 16:00
Plats
Telefonstigen 2, 1 tr, Storängen, Nacka
Adress
Telefonstigen 2
Målgrupp
Personal vid kommunala förskolor
Arrangör
Barn- och elevhälsans stödteam
Pris
Kurslitteraturen bekostas av kursdeltagaren.

Kurs: Före Bornholm - att arbeta språk-, läs- och skrivförberedande med förskolebarn

Kursens syfte är att bidra till fördjupad kunskap om hur man som personal i förskolan kan arbeta språkutvecklande med alla barn, i språksamlingar såväl som i alla vardagssituationer och under hela förskoledagen.

föreskola-flicka-670x350.jpg

Kursen ger både teoribakgrund och praktik - konkreta verktyg att använda i den dagliga verksamheten. Samtal kring kurslitteraturen och möjlighet till erfarenhetsutbyte med kollegor vid andra förskolor är också viktiga delar av kursen.

Kursupplägg/innehåll:

Tillfälle 1: Bakgrund till materialet. Språkutveckling och tidig språklig stimulans kopplat till kommande läs- och skrivutveckling. Läs till första tillfället sid. 7–15 i kursboken.
Tillfälle 2: Språklig medvetenhet och läsning. Språksamlingarna i Före Bornholmsmodellen – genomgång.
Tillfälle 3: Språksamlingarna i Före Bornholmsmodellen – prova på att hålla en samling.
Tillfälle 4: Högläsning och (text)samtal i förskolan. Språk-, skriftspråksvänlig och kommunikativ miljö i förskolan - vad innebär det?
Tillfälle 5: Redovisning av kursuppgift, sammanfattning, utvärdering och kursintyg.

Datum och tider:

Tillfälle 1: onsd 18/9 kl.14.00 -16.00
Tillfälle 2: onsd 2/10 kl.14.00 -16.00
Tillfälle 3: onsd 16/10 kl.14.00 -16.00
Tillfälle 4: onsd 6/11 kl.14.00 -16.00
Tillfälle 5: onsd 20/11 kl.14.00 -16.00

Lokal: Telefonstigen 2, 1 tr, Storängen, Nacka
Sista anmälningsdatum: 11 september 2024 - Anmälan är bindande!
Anmäl dig här: https://nacka.proofx.se/M9zwTaSjJZWmd6uEqRyuSE/

Kostnad: Kursen är kostnadsfri - tillkommer kostnad för kurslitteratur
Kurslitteratur: Före Bornholmsmodellen - språksamlingar i förskolan
(Lundberg, I. & Sterner, G. 2018). Stockholm: Natur & Kultur
OBS! Kursbok för varje deltagare köps in av förskolan. En loggbok att dokumentera i behövs också (vanlig anteckningsbok går bra).

EVENEMANGET ARRANGERAS ÄVEN PÅ DESSA DATUM

Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera. Du kan alltid använda listvyn för att se aktuella evenemang.

{"markers":[{"position":{"lat":59.3096153,"lng":18.1782253},"content":"<div class=\"c-event-teaser c-buffer-box c-buffer-box--no-padding\">Telefonstigen 2</div>"}]}

Sidan uppdaterades: