Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Kompetenskalender
Tid
14:00 - 16:00
Plats
Digitalt via Teams
Målgrupp
pedagoger i förskolan
Arrangör
Barn- och elevhälsan

Se fler evenemang om

Före Bornholmsmodellen – att arbeta språk-, läs- och skrivutvecklande med förskolebarn

Kursens syfte är att bidra till fördjupad kunskap om hur man som personal i förskolan kan arbeta språkutvecklande med alla barn, i språksamlingar såväl som i alla vardagssituationer och under hela förskoledagen. Kursen ger både teoribakgrund och praktik - konkreta verktyg att använda i den dagliga verksamheten. Samtal kring kurslitteraturen och möjlighet till erfarenhetsutbyte med kollegor vid andra förskolor är också viktiga delar av kursen.

Målgrupp: pedagoger i förskolan
Föreläsare/kursledare: Anna Strid, språk-, läs- och skrivutvecklare, och Karin Källström, specialpedagog (inriktning tal, språk, kommunikation, hörsel/dövhet)

Kursupplägg/innehåll:
Tillfälle 1: Språkutveckling och tidig språklig stimulans kopplat till kommande läs- och skrivutveckling. Läs till första tillfället: Ulrika Marklunds rapport (49 sidor inkl. bilagor) samt sid. 7–23 i boken.
Tillfälle 2: Språksamlingarna i Före Bornholmsmodellen
Tillfälle 3: En skriftspråksvänlig miljö i förskolan - vad innebär det?
Tillfälle 4: TAKK - tecken som stöd, ett bra komplement till språksamlingarna. Hur skapar vi en bättre ljudmiljö i förskolan?
Tillfälle 5: Redovisning av kursuppgift, sammanfattning, utvärdering och kursintyg

Datum och tider:

  • Tillfälle 1: onsdag 9 februari kl. 14.00 -16.00
  • Tillfälle 2: onsdag 16 februari kl. 14.00 -16.30
  • Tillfälle 3: onsdag 9 mars kl. 14.00 -16.00 
  • Tillfälle 4: onsdag 16 mars kl. 14.00 -16.30
  • Tillfälle 5: onsdag 6 april kl. 14.00 -16.00

Lokal: Kursen sker digitalt, Teamslänk skickas ut till anmälda deltagare av föreläsaren några dagar innan varje kurstillfälle.
Anmälan här: http://nacka.proofx.se/JgO74yZrEGnAJk20eKJxXA/
Sista anmälningsdatum 26 januari.

Anmälan är bindande.

Kurslitteratur: Före Bornholmsmodellen - språksamlingar i förskolan
(Lundberg, I. & Sterner, G. 2018). Stockholm: Natur & Kultur)
Rapporten Förskolans betydelse för barns språkutveckling- en undersökning om
språkutvecklande arbete på förskolor i Nacka
(laddas ned som pdf här)
OBS! Kursbok för varje deltagare köps in av förskolan

En loggbok att dokumentera i behövs också (vanlig anteckningsbok går bra).

Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera. Du kan alltid använda listvyn för att se aktuella evenemang.

{"markers":[{"position":{"lat":59.3096153,"lng":18.1782253},"content":"<div class=\"c-event-teaser c-buffer-box c-buffer-box--no-padding\"></div>"}]}

Sidan uppdaterades: