Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Kompetenskalender
Tid
14:00 - 16:00
Plats
Telefonstigen 2, Barn- och elevhälsans lokal
Adress
Telefonstigen 2
Målgrupp
Medarbetare inom Nackas kommunala förskolor
Arrangör
Barn- och elevhälsan

Se fler evenemang om

Kurs för förskolan: Före Bornholm - att arbeta språk-, läs- och skrivförberedande med förskolebarn

Kursens syfte är att bidra till fördjupad kunskap om hur man som personal i förskolan kan arbeta språkutvecklande med alla barn, i språksamlingar såväl som i alla vardagssituationer och under hela förskoledagen. Kursen ger både teoribakgrund och praktik - konkreta verktyg att använda i den dagliga verksamheten. Samtal kring kurslitteraturen och möjlighet till erfarenhetsutbyte med kollegor vid andra förskolor är också viktiga delar av kursen.

Kursupplägg/innehåll:

Tillfälle 1: Bakgrund till materialet. Språkutveckling och tidig språklig stimulans kopplat till kommande läs- och skrivutveckling. Läs till första tillfället sid. 7–15 i kursboken.
Tillfälle 2: Språklig medvetenhet och läsning. Språksamlingarna i Före Bornholmsmodellen – genomgång.
Tillfälle 3: Språksamlingarna i Före Bornholmsmodellen – prova på att hålla en samling.
Tillfälle 4: Högläsning och (text)samtal i förskolan. Språk-, skriftspråksvänlig och
kommunikativ miljö i förskolan - vad innebär det?
Tillfälle 5: Redovisning av kursuppgift, sammanfattning, utvärdering och kursintyg.

Datum och tider:

  • Tillfälle 1: onsd 15/2 kl.14.00 -16.00
  • Tillfälle 2: onsd 22/2 kl.14.00 -16.00
  • Tillfälle 3: onsd 15/3 kl.14.00 -16.00
  • Tillfälle 4: onsd 29/3 kl.14.00 -16.00
  • Tillfälle 5: onsd 19/4 kl.14.00 -16.00

Målgrupp: Medarbetare inom Nackas kommunala förskolor
Föreläsare/kursledare:
Catharina Alvin, logoped och Karin Källström, specialpedagog
Lokal
: Barn- och elevhälsans lokal, Telefonstigen 2, 1 tr, Storängen, Nacka
Sista anmälningsdatum: 8 februari 2023 - Anmälan är bindande!
Anmäl dig här: https://nacka.proofx.se/srlctxRy0Lfe10Lh89gU6D/

Kurslitteratur: Före Bornholmsmodellen - språksamlingar i förskolan
(Lundberg, I. & Sterner, G. 2018). Stockholm: Natur & Kultur
OBS! Kursbok för varje deltagare köps in av förskolan. En loggbok att
dokumentera i behövs också (vanlig anteckningsbok går bra).

Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera. Du kan alltid använda listvyn för att se aktuella evenemang.

{"markers":[{"position":{"lat":59.3096468,"lng":18.1783294},"content":"<div class=\"c-event-teaser c-buffer-box c-buffer-box--no-padding\">Telefonstigen 2</div>"}]}

Sidan uppdaterades: