Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Kompetenskalender
Tid
01:00 - 01:00
Målgrupp
Pedagoger i grundskola och gymnasium
Arrangör
Barn- och elevhälsans stödteam

Se fler evenemang om

Föreläsning: Att arbeta med stödjande strukturer för att främja studiero och öka skolnärvaro

Välkomna till en inspirationsföreläsning som tar avstamp i tydliggörande pedagogik och hur man kan tydliggöra lärmiljön för barn och elever.

Föreläsningen varvas med samtal och diskussioner. Vi kommer att arbeta i grupper och tänka tillsammans kring de olika lärmiljöer våra barn och elever befinner sig i. Vad ser vi för hinder och möjligheter? Hur kan vi tydliggöra förväntningarna på barnen och eleverna? Tanken är att deltagarna ska få med sig några tankar/idéer att arbeta vidare med på sina arbetsplatser.

Upplägget anpassas efter önskemål och beställningen görs via e-post till kursansvarig.

Målgrupp: Pedagoger i grundskola och gymnasium
Föreläsare: Loredana Ciambriello, specialpedagog
Beställning: loredana.ciambriello@nacka.se

EVENEMANGET ARRANGERAS ÄVEN PÅ DESSA DATUM

Sidan uppdaterades: