Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Kompetenskalender
Tid
13:30 - 16:00
Adress
Nacka stadshus, Granitvägen 15, 131 84 Nacka
Målgrupp
Medarbetare i Nackas kommunala skolor
Arrangör
Nackas kommunala skolor och förskolor
Pris
Gratis

Se fler evenemang om

Inspirationseftermiddag om kompensatoriska resurser

Välkommen till en eftermiddag i Nacka stadshus med temat kompensatoriska resurser. Du får chansen att lära dig mer om ett antal olika verktyg som finns på marknaden och möta företagen bakom. Barn- och elevhälsans stödteam finns också på plats och berättar om hur de arbetar.

undervisning-1000x350.jpg

Så här fungerar evenemanget

De medverkande företagen håller korta presentationer varje halvtimme där du har möjlighet att ställa frågor. Du behöver inte anmäla dig till ett specifikt pass eftersom varje medverkande finns i en egen lokal och du kan cirkulera mellan dessa. Men för att vi ska kunna planera så behöver vi veta ungefär när du kommer, du kan naturligtvis delta på mer än ett pass. Ange också om du deltar på fikat.

Anmäl dig här: http://px.nu/mhphg

När du kommer till Nacka stadshus:
Gå in genom entrén till vänster om huvudentrén så blir du slussad vidare. Var ute i god tid och parkera i Nacka Forum eftersom det är ont om parkeringsplatser för besökare vid Nacka stadshus.

Det här får du veta mer om

Barn- och elevhälsans stödteam

Stödteamet erbjuder insatser i förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola. Med sina spetskompetenser bidrar de, tillsammans med verksamheterna, till goda lärmiljöer och ökad likvärdighet vilket skapar förutsättningar för barn och elever att nå så långt som möjligt i sin utbildning. Stödteamet har specialpedagoger utbildade inom tal-, språk- och kommunikationsområdet, NPF samt beteendeproblematik. Här finns en hörselpedagog med kompetens inom ljudmiljö/hörsel/dövhet och en hälso- och motorikpedagog med specialinriktning inom området hälsa, motorik och anpassad fysisk aktivitet. Språk-, läs- och skrivutvecklaren har specialkompetens inom områdena läs- och skrivutveckling, -undervisning/-inlärning och med inriktning på förebyggande och tidiga pedagogiska insatser som berör språkutveckling och språkstimulans.
Läs mer om Barn- och elevhälsan här

Binogi (fd Studi) - förklarande filmer i 13 olika ämnen

Binogi består av korta animerade filmer. Komplicerade sammanhang förklaras enkelt, roligt och pedagogiskt med hjälp av tydliga exempel och vardagssituationer. Både ljud och undertexter finns på flera olika språk. Kombinationen av ljud, bild, sammanhang och text gör att eleverna lättare kan ta till sig och förstå. Till de flesta filmerna finns quiz i tre svårighetsgrader. Frågorna sporrar eleverna att på ett lekfullt sätt nå kunskapsmålen, samtidigt som de stimulerar till självständigt lärande. Det finns lektioner i 13 olika ämnen; Matematik, Fysik, Kemi, Biologi, Svenska, Samhällskunskap, Historia, Geografi, Religion, Engelska, Teknik, Hem- och konsumentkunskap, samt Idrott och hälsa.
Läs mer om Binogi här

Inläsningstjänst - inlästa läromedel, filmer och guider på flera språk

Inläsningstjänst har anpassade tjänster för inkluderande undervisning, från förskolan upp till vuxenutbildningen. Alla syftar till att göra ditt arbete som lärare lite enklare och samtidigt underlätta elevernas vardag. Hos oss hittar du inlästa läromedel, lättlästa böcker, filmer och guider på flera språk. Alla lärare och elever kan nyttja tjänsten oavsett hur många böcker som de vill lyssna på.
Läs mer om Inläsningstjänst här

Lexia och Provia - språkförstärkande övningar

Lexia och Provia är ett verktyg avsett för elever med dyslexi och/eller språkligt betingade inlärningssvårigheter. Det enda som behövs för att kunna arbeta med de språkförstärkande övningarna är en internetansluten dator eller surfplatta. Läraren kan enkelt planera och följa upp arbetet för varje enskild elev och eleven kan arbeta såväl i skolan som hemma med de tilldelade uppgifterna. Lexia består i sin nya form av cirka 1.200 digitala varianter av övningar i svenska som kan anpassas utifrån den enskilda elevens behov och förutsättningar. Övningarna vänder sig till F-9, men också till elever i gymnasium och vuxenutbildning . Även Provia kan ge en tydlig bild av nyanlända elevers läs- och skrivkunskaper, ordförråd, etc.
Läs mer om Lexia och Provia här

Lexplore - kartlägger läsförmågan och rekommenderar insatser

Med Lexplore kartläggs elevernas läsförmågan i fyra steg. Det börjar med elevens läsning där ögonrörelserna spelas in, fortsätter med en AI-baserad analys innan resultatet presenteras i resultatportalen. Det sista steget är arbetet i skolan – att lyfta läsförmågan hos alla elever oavsett resultat. Som stöd i det arbetet får du som pedagog hjälp med rekommenderade insatser. Du får också tillgång till Lexplore Intensiv som gör att du direkt kan börja arbeta med dina elever för att främja läsningen. Det finns också flera guider du kan ta del av med artiklar och tips om läsning och läsutveckling ur olika perspektiv.
Läs mer om Lexplore här

Oribi - digitala språkstöd i rättstavning och talsyntes

Oribi skapar tillgängliga lärmiljöer genom digitala språkstöden Spellright, Stava rex och Oribi speak för Chrome.

Spellright är ett rättstavningsprogram för elever som behöver hjälp med rättstavning när de skriver på engelska som sitt andraspråk. Programmet finns för PC, Mac och Google Docs. Eleven får även hjälp med lättförväxlade ord med stöd av exempelmeningar som sätter in orden i ett sammanhang.

Stava rex klarar av att rätta grava stavfel och klarar även av lättförväxlade ord med hjälp av exempelmeningar som hjälper eleven att välja rätt ord utefter sammanhang.

Med Oribi speak kan eleven markera text på en webbsida, i Google Dokument, Word Online, i en pdf eller i en markeringsbar e-bok och få texten uppläst med högkvalitativ talsyntes. Välj mellan 33 olika språk och 93 olika röster.
Läs mer om Oribi här

Claro read plus - talsyntes med många funktioner

Claro read plus är en högkvalitativ talsyntes som innehåller en mängd användbara funktioner som fungerar offline på PC och Mac.

Fokus ligger på röster, uppläsningsmöjligheter och studieprogrammen. Det går att välja bland flera olika röster, inklusive barnröster, samt språk efter önskemål och behov. Eleven kan skriva sig till lärande med hjälp av ljudning, rättstavningsfunktion, ordprediktion med bildstöd och ordförklaring.

Med inbyggd OCR omvandlas låsta dokument för att bli lyssningsbar eller redigerbar text. Studieverktyg som ingår: läslinjal, färgfilter, spara till ljudfil, Claro audio note, ClaroIdeas maindmaping , Claro capture samla in text och referenser. Alla studieverktyg har en smidig koppling till Word och Powerpoint.
Läs mer om Svensk talteknologi här

Tyvärr kräver kartan en nyare webbläsare med javascript aktiverat för att fungera. Du kan alltid använda listvyn för att se aktuella evenemang.

{"markers":[{"position":{"lat":59.3089602,"lng":18.1597963},"content":"<div class=\"c-event-teaser c-buffer-box c-buffer-box--no-padding\">Nacka stadshus, Granitvägen 15, 131 84 Nacka</div>"}]}

Sidan uppdaterades: