Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Kompetenskalender
Tid
Beställningsbar kurs.
Målgrupp
Förskolepersonal
Arrangör
Barn- och elevhälsan
Pris
Enligt ök

Se fler evenemang om

Kurs: Hur kan förskolan bli mer begriplig för barn med NPF?

Denna kurs kan endast beställas för ett arbetslag eller en enhet. Datum enl. överenskommelse. Pris baseras på antal deltagare.

barn-pa-hander-670x350.jpg

Kursen syftar till att öka kunskapen om NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, i förskolan, för att bättre kunna upptäcka, förstå och hjälpa förskolebarn med en annorlunda utveckling.

Du får en kort introduktion kring begreppet NPF och hur olika neuropsykiatriska svårigheter kan yttra sig i förskoleåldern. Genom konkreta situationer hämtade ur förskolans vardag, får du kunskap om hur miljö och bemötande kan förändras och anpassas efter de barn som utmanar mest.

Målgrupp: Förskolepersonal
Föreläsare/kursledare: Åsa Timan, specialpedagog

Beställning av denna kurs görs via vår uppdragsbeställning, av rektor eller av rektor delegerad person: http://nacka.proofx.se/6PmxA5kD0RWWlPzLGx48FD/

Sidan uppdaterades: