Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Kompetenskalender
Tid
Beställningsbar utbildning
Målgrupp
Pedagoger i förskolan
Arrangör
Barn- och elevhälsans stödteam

Se fler evenemang om

Föreläsning: Positivt beteendestöd i förskolan

Positivt beteendestöd (PBS) är ett förhållningssätt som bygger på inlärningspsykologi och syftar till att främja utveckling och livskvalitet samt förebygga och minska olika typer av problemskapande beteenden.

Utbildningen riktar sig till all förskolepersonal och ger en introduktion till hur man kan arbeta med positivt beteendestöd för att skapa en trygg och bra miljö i förskolan som främjar alla barns utveckling och lärande. Fokus vid första tillfället ligger på just det förebyggande arbetet som gagnar hela barngruppen och omfattar de viktigaste delarna och principerna i detta.

Syftet är att ge en övergripande bild av förhållningssättet med utgångspunkt i den praktiska vardagen med barnen. Vi jobbar med exempel på situationer från förskolan arbetslagsvis för att sedan så långt som möjligt kunna ta med det du finner hjälpsamt in i verksamheten. Utbildningen ges med fördel vid minst två tillfällen och kan byggas på med flertalet fördjupningstillfällen utifrån respektive förskolas/rektorsområdes behov. Planering sker i samråd med biträdande rektor.

Målgrupp: Pedagoger i förskolan
Föreläsare: Eva Thormann, leg. psykolog
Intresseanmälan sker direkt till förskolepsykolog Eva Thormann.
Epost: eva.thormann@nacka.se
Tel: 070-431 77 82 / 08-718 91 82

Sidan uppdaterades: