Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Fortbildning

Här hittar du naturskolans fortbildningar i utomhuspedagogik och hållbar utveckling.
  • Rörelseglädje!

Kurser som arrangeras vid förfrågan

Utbildare är Malena von Huth och Annika Wiberg, Nacka Naturskola.

Mer rörelse för bättre lärande

Välkomna på en spännande kurs med rörelsen i fokus.
Denna kurs skräddarsys efter din skolas önskemål, miljö och personalgrupp.
Fysisk aktivitet har stora positiva effekter på både hälsa och lärande. Det leder till högre motivation, koncentration och bättre inlärning. Enligt läroplanen ska skolan sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Vi visar dig hur du med små, enkla medel kan stimulera rörelselusten under hela skoldagen, både inne och ute. Kursen kan arrangeras som studiedag för all skolpersonal på en hel skola (heldag/två halvdagar).

Innehåll:
- Rörelsens betydelse för lärande
Föreläsning om rörelsens betydelse för hälsa och lärande i skolan.
- Mer rörelse i klassrummet
Tips och rörelseövningar som du kan använda dig av i din undervisning i klassrummet. Teori och praktik blandas.
- Från innerum till uterum - stimulerande utemiljöer och rastaktiviteter
Roliga och enkla övningar på skolgården och i närnaturen. Dessa stärker gruppkänslan och kroppen samt inspirerar till naturstudier i närmiljön.
- Att lära in ute
Använd naturen som klassrum i alla skolämnen. Utomhuspedagogiska tips och övningar.

Utbildare: Elevhälsans hälso- och motorikpedagog i samarbete med Malena von Huth / Annika Wiberg (natur- och miljöpedagoger).
Frågor: naturskolan@nacka.se 08-718 9816


Leka och lära matematik ute

Målgrupp: Pedagoger i förskolan och förskoleklass
Omfattning: 3,5 timmar

Matematik är mycket mer än siffror och tal på ett papper. Med förskolebarnen passar det utmärkt att arbeta med grundläggande begrepp, språk, sortering och mönster utomhus. Under kursen kommer vi att ge exempel på lekfulla och lustfyllda övningar som stimulerar barns mattespråk och kommunikation.

Vi kommer att jobba med alla sinnen och fläta in matematiken i
naturupplevelsen. Målet med kursen är att väcka barns nyfikenhet för matematik. Kursen bygger på undervisningsmaterialet Leka och lära matematik ute.


Att lära in matematik ute

Målgrupp: Pedagoger i åk 1-6

Flytta ut dina mattelektioner!
Vi använder oss av naturen som läromedel för att göra matematiken konkret och verklighetsanknuten. Problemlösning i grupp och roliga matteövningar står på programmet. Kursen bygger på läroplanens mål i matematik samt undervisningsmaterialet Att lära in matematik ute.


Att lära in engelska ute

Målgrupp: Pedagoger i åk 3-9

Använd skolans närnatur, förlägg språklektionerna utomhus!
Språkinlärningen blir roligare när alla sinnen stimuleras. Språket blir mindre abstrakt när det används i konkreta situationer, exempelvis i utemiljön. Vi visar hur man kan integrera engelskan med naturkunskap, rörelse och kommunikation. Välkomna på en spännande eftermiddag med "Walk and Talk" och "Silent Words"!

Kursen bygger på läroplanens mål i engelska samt undervisningsmaterialet Att lära in engelska ute.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.