Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Temadagar Naturskolan

Välkommen till Nacka Naturskola – ett utbildningscentrum i Velamsund. Här erbjuds temadagar inom natur, miljö och hållbar utveckling. En temadag pågår tre-fyra timmar. På Naturskolan arbetar tre engagerade natur- och miljöpedagoger med lång erfarenhet: Annika Wiberg, Malena von Huth och Kajsa Lemby.

Praktiska uppgifter

PRIS

900 kronor per grupp för Nackas kommunala skolor och förskolor, 1000 kronor per grupp för friskolor och enskilda förskolor i Nacka, 1300 kronor per grupp för skolor och förskolor i andra kommuner. Högst 30 personer per grupp.

ANMÄLAN

Du anmäler dig enklast via formulär direkt på internet.
Anmälningsformulär

AVBOKNING

Vid avbokning senare än tio arbetsdagar före besöket debiteras full avgift.

Förskola, låg- och mellanstadium
Mellan- och högstadium samt gymnasium

Teman för förskola, låg- och mellanstadiet

Vatten tur och retur

Lär känna Vattenbrukets egna renhållningsarbetare! Följ näringskedjan med plankton, växter och fiskar som renar Naturskolans avloppsvatten. Vi funderar kring "smutsigt" vatten - hur kan det renas och vad kan det användas till? Avslutningsvis får barnen göra vattenexperiment i fält och testa vattnets egenskaper.
Målgrupp: femåringar, förskoleklasser, årskurs 1-3
Tid: Maj, september, oktober

Centralt innehåll i LGR 11 som tas upp i temat

NO ÅK 1-3

 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras (efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga) och om de flyter eller sjunker i vatten.

SO ÅK 1-3

 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag

Hoppstjärtar och klokrypare

Möt skogens minsta invånare! Med hjälp av olika redskap får barnen samla in småkryp och bygga terrarier. Vi pratar om småkrypens olika överlevnadsstrategier. Hur gör man för att inte bli uppäten? Avslutningsvis lär vi oss några enkla näringskedjor. I årskurs 1-2 fördjupar vi studierna ytterligare med sortering och artbestämning.
Målgrupp: femåringar, förskoleklass, årskurs 1-2
Tid: April, oktober

Centralt innehåll i LGR 11 som tas upp i temat

NO ÅK 1-3

 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Linnévandring

Möt vårens flora i den romantiska parken i Velamsund! I ett prunkande blomsterhav berättar Linné om sitt liv och hur han klassificerat världens växter. Han tar oss med på en naturstig där vi får studera trädens blomning, bikupor och pollinering. Eleverna får också lära sig namn på några vanliga växter.
Målgrupp: förskoleklasser, årskurs 1-4
Tid: Maj-juni

Centralt innehåll i LGR 11 som tas upp i temat

NO ÅK 1-3

 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

NO ÅK 4

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning (pollinering och rening av vatten och luft).
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
Linnévandring med Nacka naturskola

7 minuter

Håva smådjur i sjön

Med håvar och förstoringsglas utforskar vi vattnets spännande värld och upptäcker mångfalden! Djuren samlas i akvarier. Vi lär oss vilka de är och hur de lever. Småkrypen sorteras och artbestäms. Vi lär oss också några livscykler och enkla näringskedjor i sjön.

Målgrupp: årskurs 1-3
Tid: Augusti, september

Centralt innehåll i LGR 11 som tas upp i temat

NO ÅK 1-3

 • Djurs och växters livscykler (och anpassningar till olika årstider).
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Spår efter istiden

En vandring i tiden med geologi och naturgeografi som tema. Vi tittar på isräfflor, rundhällar, rullstenar, jättegrytor med mera. Hur har de bildats? Vad trodde man förr?
Målgrupp: årskurs 3-5
Tid: November

Centralt innehåll i LGR 11 som tas upp i temat

SO ÅK 1-3

 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
 • Hemortens historia.

SO ÅK 4-6

 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av naturens egna processer.

NO ÅK 4

 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Tomtesmyg - ett juläventyr med naturskolan

Vem är vaken om vintern? Vi tisslar och tasslar och smyger i skogen. Kan vi hitta något spår efter skogens tomtar? Hur firade man jul förr i tiden? Med förstoringsglas lär vi känna julgranens hemliga liv. Här bor spindlar och en hel massa andra småkryp. Vi tillagar och provsmakar tomtenissarnas egen favoritdryck med julens doftande kryddor.
Målgrupp: 5-åringar, förskoleklass
Tid: December

Höstmosaik årskurs 1-3

Möt skogens städpatrull! Med sinnena på skaft och luppar i beredskap letar vi efter naturens egna renhållare i närmiljön: maskar, tusenfotingar, svampar och andra nedbrytare. Vi studerar årstidsväxlingarna i naturen, trädens livscykel och deras anpassningar till vintern.
Målgrupp: årskurs 1-3
Tid: Oktober

Höstmosaik årskurs 4-6

Hösten är förberedelsernas tid. Skogens djur måste anpassa sig till kylan och bristen på mat. Vissa äter sig tjocka, andra sover, och många flyttar till varmare breddgrader. Vi gör en "Hemma hos runda" då vi besöker olika boplatser och spårar upp vilka djur som bor i dessa fantastiska byggnadsverk. Vi letar även upp skogens egen städpatrull, nedbrytarna.
Bland svampar och småkryp försöker vi lösa höstens mysterier, naturens kretslopp.
Ett spännande tema om naturens kretslopp och årstidsväxlingar.
Målgrupp: årskurs 4-6
Tid: oktober, november

Centralt innehåll i LGR 11 som tas upp i temat

NO ÅK 1-3

 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

NO ÅK 4-6

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning (pollinering och rening av vatten och luft).
 • Djurs, växters och andra organismers liv. (Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.)
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Matte ute

Flytta ut matematiklektionerna! Med naturen som läromedel gör vi matematiken konkret. Vi lär oss med hela kroppen, tränar in olika matematiska begrepp och jobbar med problemlösning i grupp. Undersökningarna dokumenterar vi med diagram ute i fält. Vi beräknar och tillagar en matematisk gryta. Temat är en del av Nacka skolors satsning på matematik och är därför kostnadsfritt för kommunala skolor i Nacka.
Målgrupp: årskurs 3-5
Tid: Februari, mars, november

Mellan- och högstadiet samt gymnasiet

Liv i sjön

En inblick i livets utveckling där vi tittar på organismers anpassningar till olika miljöer. Dessutom undersöker vi sambanden mellan växter och djur. Vi håvar, identifierar och sorterar djur för att ta reda på vilka som är växtätare, rovdjur och nedbrytare. Genom det får vi en inblick i hur en sjös ekosystem kan se ut.
Målgrupp: årskurs 4-6
Tid: april-maj, augusti-september

Centralt innehåll i LGR 11 som tas upp i temat

NO ÅK 4-6

 • Djurs, växters och andra organismers liv. (Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.)
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Fotosyntesen

Fotosyntesen är livets formel och en av jordens viktigaste ekosystemtjänster. Med hjälp av hamburgare, eld och popcorn gör vi den konkret. Naturskolans flaskträdgård som snart fyller 20 år hjälper oss att förstå jordens kretslopp. Under dagen går vi också igenom förbränningsprocesser, fröets liv och startar upp odlingsexperiment.
Målgrupp: årskurs 4-9
Tid: Mars-april

Centralt innehåll i LGR 11 som tas upp i temat

NO ÅK 4

 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har (till exempel för jordbruk och fiske).
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

KEMI ÅK 7-9

 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer.
 • Kolatomens kretslopp.

BIOLOGI ÅK 7-9

 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.

Sol, vind och vatten - framtidens energikällor

Ett energitema i hållbarhetens tecken! Vi jämför olika typer av fossila och förnyelsebara energikällor och diskuterar hur dessa påverkar naturen i människans tjänst. Vi bygger solcellsbilar i lego, steker köttbullar i solugn och testar ett minikraftverk. Med hjälp av olika modeller får eleverna lära sig mer om energiflöden och hur de kan produceras med sol-, vind- och vattenkraft. I högstadiet tar vi dessutom upp energianvändningens koppling till klimatförändringarna.
Målgrupp: årskurs 4-9
Tid: Mars, september

Centralt innehåll i LGR 11 som tas upp i temat

NO ÅK 4-6

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.

FYSIK ÅK 7-9

 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för-och nackdelar för miljön.
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjliheter och begränsningar i framtiden.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.

TEKNIK ÅK 7-9

Styr- och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och rörelse.

 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.

KEMI ÅK 7-9

 • Människans användning av energi-och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

GEOGRAFI ÅK 7-9

 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

Vatten i rörelse

Varifrån kommer vårt dricksvatten? Hur renas avloppsvattnet lokalt och globalt? Vi följer vattnets väg från Mälaren till Östersjön och studerar hur man på olika sätt använder och renar vattnet i samhället. Vi tar också upp problem och möjligheter kring vattenanvändningen i världen.

På Naturskolan finns ett unikt vattenbruk som renar husets avloppsvatten. Vi följer vattenbrukets näringskedja och lär oss hur plankton, växter och fiskar samarbetar i reningen av vattnet.
- Inriktning årskurs 4-7: Vilka vanliga kemikalier använder vi i hemmet och hur påverkar de Östersjön?
- Inriktning årskurs 8-9, gymnasiet: Tillgången till vatten i världen. Intressekonflikter i klimatförändringarnas spår.
Målgrupp: årskurs 4-9 samt gymnasiet
Tid: Januari-april, oktober-december

Centralt innehåll i LGR 11 som tas upp i temat

NO ÅK 4

 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

NO ÅK 5

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster (till exempel nedbrytning, pollinering) och rening av vatten och luft.

NO ÅK 6

 • Vattnets egenskaper och kretslopp.

BIOLOGI ÅK 7-9

 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

KEMI ÅK 7-9

 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. (Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.)
 • Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

GEOGRAFI ÅK 7-9

 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka (och jordbävningar), och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
Vatten i rörelse

7 minuter

Hållbar framtid

En överlevnadskurs för framtiden. Under denna inspirationsdag får eleverna fördjupa sig i morgondagens hållbara lösningar med FN:s globala mål som utgångspunkt. Utifrån ett klimatsmart perspektiv får de fundera på vilken livsstil som är vinnande när det gäller boende, transporter och mat. Med konkreta exempel visar vi på olika klimatsmarta idéer som exempelvis solceller, CO2-kalkylator och vattenbruk.

Målgrupp: årskurs 7-9 samt gymnasiet
Tid: Januari-april, oktober-december

Centralt innehåll i LGR 11 som tas upp i temat

BIOLOGI ÅK 7-9

 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

KEMI ÅK 7-9

 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

FYSIK ÅK 7-9

 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.

TEKNIK ÅK 7-9

 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Hur tekniska lösningar kan bidra till hållbar utveckling.
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.

GEOGRAFI ÅK 7-9

 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.

HEMKUNSKAP ÅK 7-9

 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.

Sjöundersökning

En djupdykning i Insjöns ekosystem. Tillsammans undersöker vi tillståndet i sjön. Med ekologiska frågeställningar som grund tittar vi närmare på den biologiska mångfalden och sjöns status. Hur har människan påverkat sjön genom tiderna? Hur ser växt- och djurpopulationerna ut nu? Från båt gör vi mätningar av bland annat surhetsgrad, syreförhållanden och siktdjup.
Målgrupp: årskurs 9 och gymnasiet
Tid: Augusti-september

Centralt innehåll i LGR 11 som tas upp i temat

BIOLOGI ÅK 9

 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
Sjöundersökning hos Nacka naturskola

7 minuter

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.