Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Naturvetenskapligt Centrum

Ett samarbete mellan Nacka Naturskola, NTA och PEAK

.

här hittar du datum för höstens kollegiala lärande

NVC.jpg

Inbjudan till kollegialt lärande om

Lärande för hållbar utveckling

Vi erbjuder lärare i Nackas kommunala skolor åk 1-6 tre kostnadsfria tillfällen för kompetensutveckling i naturvetenskap.

Träffarna leds och arrangeras av Naturvetenskapligt centrum - NTA, PEAK och Naturskolan.

Syftet med träffarna är att:

  • Inspirera och synliggöra lärande för hållbar utveckling i den egna undervisningen.
  • Ge möjlighet till strukturerade ämnesdidaktiska diskussioner med andra lärare.
  • Uppmuntra till att identifiera förbättringsområden och utveckla sin egen undervisning.

Tillfälle 1: 1/10 Helheter och samband. Hur planerar jag undervisningen så att eleverna förstår sin egen roll i världen och utvecklar förmågan att se och förstå helheter, sam­manhang och samband.

Tillfälle 2:  22/10  Reellt inflytande. Hur ger jag eleverna möjlighet att bli delaktiga i undervisningen och träna sin handlingskompetens? Hur uppmuntrar jag dem att ställa relevanta frågor, diskutera, lyssna, vara analyserande och kritiska till de komplexa samband som förekommer?

Tillfälle 3: 19/11 Samhället som klassrum. Hur får jag in samhällsfrågor med ett naturvetenskapligt perspektiv i min undervisning så att eleverna kan hantera den verklighet de möter och ut­veckla de kunskaper som behövs?

Tid och plats för träffarna: kl. 15:00-17:00 i Nacka Stadshus. Fika från kl 14:30.

Välkommen med din anmälan senast 16 september 2019 på följande länk: http://px.nu/39ndi

Vid frågor kontakta Pia Larsson pilr@nacka.se

Observera att en anmälan avser alla tre tillfällen, och att den ska godkännas av din skolledare.

Välkomna!

Inbjudan kollegialt lärande ht 2019.pdf

Om Naturvetenskapligt Centrum

Ett samarbete mellan Naturskolan, NTA och PEAK inom Nackas kommunala skolor för att främja och utveckla undervisningen i naturvetenskap och teknik, främst i åk 1-6.
Vi erbjuder kompetenshöjande insatser för pedagoger i kommunen; Föreläsningar, workshops, inspirationsträffar och erfarenhetsutbyten. Besök vår monter och ge dina synpunkter på vad som ytterligare behövs för att utveckla NO- och teknikundervisningen.

Naturskolan är ett utbildningscentrum i Velamsund. Med naturen som klassrum gör vi naturvetenskapen konkret. Vi erbjuder kunskap och inspiration inom natur, miljö och hållbar utveckling. Inne på naturskolan kan man följa vattnets väg genom samhället eller ta en djupdykning i vattenbruket.

Välj bland 15 teman till exempel: Mycket om vatten, något om matte, vandring med Linné.

NTA är ett nationellt skolutvecklingsprogram i naturvetenskap och teknik. NTA erbjuder 26 olika teman för lärare och elever från förskolan till åk 9, och omfattar såväl temautbildning, lådor med materiel som kompetensutvecklande tematräffar.

PEAK är en modell och arbetsredskap för hur skolor och elever kan lära sig att arbeta medvetet med att spara energi. PEAK arbetar för en långsiktig hållbar utveckling och vill skapa ett långsiktigt ”energietiskt” förhållningssätt hos elever, lärare och föräldrar.Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.