Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Stabilt och positivt resultat i årets medarbetarundersökning

Nackas kommunala skolor och förskolor har gjort en positiv förflyttning inom nästan alla medarbetarundersökningens frågeområden. Vårt totalindex, index för hållbart medarbetarengagemang och utvecklingsindex ligger i topp i kommunen.

Årets medarbetarundersökning visar att många inom Nackas kommunala skolor och förskolor generellt sett är nöjda med sitt arbete. Förskolornas och skolornas totalindex, som sammanfattar resultatet för frågor som rör medarbetarnas arbetssituation, ligger på 78,8 vilket kan jämföras med Nackas övriga verksamheter som sammantaget har ett totalindex på 73,8. De kommunala skolornas och förskolornas resultat för indikatorerna Hållbart medarbetarengagemang (82), Attraktiv arbetsgivare (76) och Utvecklingsindex (79) ligger även de i topp i kommunen. Arbets- och hälsoindex ligger sammantaget på 69, vilket är i paritet med kommunen som helhet.

Hög trivsel och tydliga mål
Många upplever att deras arbete är meningsfullt och ser fram emot att gå till jobbet. När det gäller den personliga arbetssituationen framgår bland annat att trivseln är hög, målen är tydliga och att man får den information man behöver. Fler än tidigare anger positiva svar på frågor om målinriktat ledarskap och handlingskraft och en analys av målstyrningen visar att vi totalt sett gjort en stor förflyttning från bristande styrning till effektiv och integrerad styrning.

Ständiga förbättringar men nyintroduktionen haltar
De största förändringarna uppåt jämfört med 2018 handlar bland annat om att man på arbetsplatsen arbetar med ständiga förbättringar (+14), har effektiva it-verktyg (+12), utvärderar arbetet (+10), tar tag i problem som hindrar att arbeta effektivt (+10). De största förändringarna nedåt rör introduktion för nyanställda (-5), jag är nyfiken och provar nytt (-5), chefens förmåga att ge förutsättningar att ta ansvar (-3) samt jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete (-3).

Återhämtning och balans är utvecklingsområden
Undersökningen visar att våra utvecklingsområden främst rör den personliga arbetssituationen och handlar om åtgärder för att komma till rätta med arbetsbelastning, återhämtning och balans. För dessa frågeområden visar vi sämre resultat än Nacka kommun totalt. Vi behöver även jobba med att skapa bättre förutsättningar för medarbetarna att nå målen och att kunna ta ansvar. Det är också viktigt att påminna om vikten av att ta hand om nyanställda. Av undersökningen framgår nämligen att de nyanställda som haft en mer positiv upplevelse av introduktionen till arbetet arbetar kvar längre.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.