Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Förslag att dela in grundskolor och förskolor i sju rektorsområden

Nu finns ett fullständigt förslag på hur alla förskolor och grundskolor ska indelas i rektorsområden. Från och med höstterminen 2020 kan den nya organisationen börja att gälla. Här kan du läsa om Einar Fransson tankar om förslaget och om varför han vill skynda på förändringen.

Einar_Fransson_300x300.jpgDe senaste månaderna har en hel del faktorer som påverkar vår organisation klarnat. Bland annat har Nacka beslutat att växla ner stadsutvecklingstakten i och med att konjunkturen mattas av. Därmed skrivs också befolkningsprognosen ner.

- I och med det har kommunen också landat i viktiga beslut som rör våra fastigheter. Nu finns avtal om vilka fastigheter som ska byggas om och renoveras och i vilken omfattning. Det ger bättre förutsättningar för oss att kunna planera framåt, säger Einar Fransson, produktionsdirektör och ansvarig för Nackas kommunala förskolor och skolor.

Organisationen går i otakt

Den tidigare planen har varit att införa rektorsområden i ett ganska långsamt tempo. Etapp 1 har precis sjösatts med rektorsområdena Saltsjöbaden, Myrsjö och Sickla. Etapp 2 väntades klarna under våren och det har även talats om en eventuell etapp 3. För tillfället har vi en organisation med tre rektorsområden, elva skolenheter och fyra enskilda skolor och gymnasieskolor.

- För mig har det blivit tydligt att det är svårt att leda en organisation som går i otakt på det här sättet. Dessutom finns andra orosmoln som gör att jag vill skynda på processen. Vid bokslutet framgick att många förskolor och skolor går med underskott. Det måste vi få rätsida på. Vi måste vässa oss ytterligare för att kunna möta den allt tuffare konkurrensen om barn, elever och medarbetare, säger Einar.

Sju rektorsområden från och med hösten 2020

Ambitionen är nu att Nackas kommunala skolor och förskolor från och med höstterminen 2020 ska vara indelad i sju rektorsområden. Antalet rektorsområden baseras på hur eleverna väljer från förskola till skola och en ambition är att skapa rektorsområden med en viss storlek vad gäller antalet barn och elever. Enligt Einar är storleken en viktig faktor för att kunna möta utmaningarna framåt.

Besluts- och förankringsprocessen är redan påbörjad. Den 17 februari träffade Einar sina chefer för att informera om det senaste förslaget. Den 18 februari fick facken information. Därefter ska arbetsgivaren och fackförbunden göra en gemensam risk- och konsekvensanalys innan ärendet ska förhandlas den 31 mars på ett samverkansmöte.

Det stora jobbet börjar när grunden är lagd

Egentligen är det ju när organisationsstrukturen är klar på papperet som det stora jobbet börjar. Rektorerna behöver lära känna sin organisation och fundera över hur den ska riggas på bästa sätt.

- Det är viktigt att veta färdriktningen och det är den jag nu vill staka ut snabbare så att alla vet i vilket sammanhang de ska verka. Högsta prioritering initialt blir ju givetvis att säkerställa att det operativa fungerar inom rektorsområdet. Utmaningen blir sedan att ingjuta tålamod hos alla medarbetare. Det kommer inte vara enkelt, allt kommer inte vara löst i en handvändning utan det är en process, berättar Einar.

I och med den nya organisationen får Nackas kommunala skolor och förskolor också en ny central ledningsgrupp där alla rektorer ingår. Rektorerna kommer i sin nya roll ha strategiskt ansvar för den pedagogiska utvecklingen för både förskola och skola inom sitt rektorsområde.

Hur blir vi blir mer attraktiva och höjer vår kvalitet i och med den nya organisationen?

- Vi har i grunden en väl fungerande verksamhet i dag med elever som presterar fantastiska resultat. Men vi måste bli bättre på att utveckla vår verksamhet och det är en viktig anledning till den här organisationsförändringen. Vi behöver till exempel steppa upp och ta tag i det kollegiala lärandet på allvar. Vi ska ha de bästa medarbetarna och det är hos oss man får utvecklas i sin profession, säger Einar.

Han förklarar att vi med den nya organisationen i högre grad kan ta gemensamma grepp för att till exempel säkerställa att alla personalkategorier får utveckling. Dessutom kan vi göra gemensamma satsningar. Det blir både mer likvärdigt, billigare och bättre. En tydlig utvecklingstrend är att vi går mot en ökad specialisering för att kunna frigöra tid för kärnuppdraget. I och med att flera enheter ingår i ett rektorsområde kommer de tillsammans kunna bekosta vissa specialistfunktioner och investeringar. Att dela på sådana resurser innebär både ett effektivt nyttjande av skattepengar och bättre interna processer på skolorna och förskolorna.

- Målet är att vi ska få en starkare organisation som sätter verkligt fokus på lärandet. Vi ska utveckla både våra arbetsprocesser, vår kompetens och vår undervisning så att vi når målet om att ta fram den maximala potentialen hos alla barn och elever varje dag, avslutar Einar.

Se förslaget på den nya organisationen här

Sidan uppdaterades: