Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nya Järlahöjdens förskola öppnar den andra oktober

Nu går det att ansöka om förskoleplats till nybyggda Järlahöjdens förskola som öppnar den andra oktober. Förskolan kommer att arbeta projektinriktat med inspiration från Reggio Emilia-filosofin och på förskolegården blir det naturlek bland bevarade berghällar och träd.

Mitt i centrala Nacka, intill den blivande stadsparken, ligger den nya kommunala förskolan Järlahöjdens förskola. Byggnaden med sin träfasad är omgiven av en förskolegård med berghällar och träd som bevarats för att skapa en stimulerande och varierad miljö för naturlek. Byggarbetet har pågått sedan våren 2022 och den andra oktober ska allt vara klart då verksamheten startar.

- Det känns väldigt spännande och inspirerande att få vara med om att bygga en ny förskola från grunden, från första spadtaget tills att alla barn och medarbetare flyttar in, säger Åsa Gustafsson, rektor för Järlahöjdens rektorsområde där den nya förskolan ingår.

Förskolan har plats för 160 barn fördelade i mindre grupper efter ålder i byggnadens två plan. De yngsta barnen kommer att vara i bottenvåningen där även det egna tillagningsköket finns. Vägledande i utformningen av förskolan har varit att skapa kreativa och inspirerande lärmiljöer som är flexibla, trygga och hållbara. Lokalernas utformning är en styrka menar Åsa Gustafsson:

- Förskolans planlösning och inredning är flexibel och vi kan öppna upp för större samverkan och minska ned ytor för att skapa mindre sammanhang. Det ger oss fina förutsättningar i arbetet med att uppfylla intentionerna i förskolans läroplan.

Arbetssättet kommer att vara projektinriktat med inspiration från Reggio Emilia-filosofin. Att arbeta i projekt ger barnen möjlighet till ett mångsidigt och sammanhängande lärande där barnen har en aktiv roll i sitt eget kunskapsskapande med pedagogen som medforskare. På förskolan finns även en ateljérista som har ett konstnärligt-pedagogiskt uppdrag att driva arbetet med att utveckla barnens uttryckssätt.

- Förskolan lägger grunden till ett demokratiskt medborgarskap, ett livslångt lärande och en tro på den egna förmågan. Därför präglas vår verksamhet av delaktighet, eget ansvar och inflytande. Vi lägger också stor vikt vid att driva en hållbar förskola - en förskola där vi ger alla barn möjlighet att trivas och utvecklas, säger Åsa Gustafsson.

OM JÄRLAHÖJDENS FÖRSKOLA
Järlahöjdens förskola ingår i Järlahöjdens rektorsområde tillsammans med Tallidens, Kristallens, Jarlabergs och Optimus förskolor samt Järla, Eklidens och Jarlabergs skolor. Nackas kommunala förskolor arbetar aktivt med utomhuspedagogik, hållbara måltider och hållbara lärmiljöer som lockar till lek, rörelse, utveckling och lärande. Måltiderna ska bidra med energi och glädje men också användas som ett pedagogiskt verktyg för att ge barnen kunskap om en hållbar livsstil. Förskolan ligger i stadsdelen Centrala Nacka där det urbana och naturen möts på nya sätt. Här ska det på sikt bli 6 000 bostäder och 7 000 arbetsplatser med närhet till den nya tunnelbanan som ska vara färdig 2030.
Läs mer om Järlahöjdens förskola här www.nacka.se/jarlahojdens-forskola

Illustration: visionsbild, Double Action AB.

Sidan uppdaterades: