Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

STL -Skriva sig till lärande

Bild från Pixabay

STL är en pedagogisk modell som ökar lärandet och språkutvecklingen genom att kombinera pedagogik och digital teknik där elever och lärare interagerar på olika digitala arenor. Kombinationen av pedagogik och teknik ger alla elever möjlighet att delta, oavsett eventuella läs- och skrivsvårigheter.

Nackas kommunala skolor bedriver kursen som e-learning läsåret 2019/2020 i lärplattformen Nacka Academy.

En pilotstudie som genomförts av Annika Agélii Genlott och Åke Grönlund, Örebro Universitet, visar att STL-modellen leder till dokumenterat förbättrade elevresultat. Elevernas läshastighet blir högre, de skriver längre och mer utvecklade texter redan i årskurs ett. Länk till studien.

En uppföljande forskningsstudie genomförd av Annika Agélii Genlott och Åke Grönlund, Örebro Universitet, visar i korthet att modellen leder till ökad likvärdighet mellan könen samt att pojkarnas prestationer vad gäller läs- och skrivutvecklingen ökar markant. Dessutom blir spridningen mellan elever lägre, då de lägst presterande eleverna når bättre resultat. Länk till uppföljande studie.

Sedan 2016 har den pedagogiska modellen Skriva sig till lärande, STL, bedrivits i Nacka Kommun. De lärare som arbetar med STL utvecklar sin undervisning med ett tydligt fokus på användning av digitala verktyg. De bidrar också till ett utbyte av professionellt lärande som sker då de får ta del av varandras arbeten i klassrummet vid den formativa återkopplingen som sker mellan lärarna. Lärarna beskriver resultat hos sina elever som pekar åt samma håll som forskningsresultaten vid Örebro Universitet. Läs om hur läraren Bartosz Ross har förändrat sin undervisning.

Vill du som anställd i Nackas kommunala skolor veta mer, kontakta din närmaste chef eller nackaskommunalaskolor@nacka.se

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.