Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Aktuellt

Här finner du aktuella händelser på skolan.

14:e Januari:
Välkommen till öppet hus på Orminge skola! Ni får tillfälle att träffa elever, lärare, fritidspersonal, kökspersonal och skolledning. Mingla under kaffet och ta del av aktiviteter!
__________________________________________________________________________________

Hembrev till alla vårdnadshavare på Orminge skola december 2019

Bästa föräldrar,
Nu närmar sig julavslutningen och Julledighet. Det har på många sätt varit en bra termin med
mycket roligt att se tillbaka på och minnas. Förra veckan fick vi ta del av ett mycket fint luciatåg
som genomfördes av åk 5. Julmarknaden för några veckor sedan blev också lyckad och välbesökt.
Idag serverade köket ett härligt Julbord!

Läsåret startades upp med värdegrundsveckor och under dessa veckor genomförde vi ”OS
dagen”. OS dagen innehöll aktiviteter som krävde samarbete på olika sätt och eleverna deltog
engagerat och med glädje.

Under terminen har vi också kommit igång med något som vi kallar ”Orminge klassikern”. Den
går ut på att väcka elevernas intresse för idrott och rörelse. Orminge klassikerna innehåller
temadagar i löpning, simning och skridskoåkning. Alla elever får en fin medalj efter genomförd
aktivitet. Orminge klassikerna har varit mycket uppskattat och eleverna har verkligen utmanat sig
själva.

Vi har arbetat vidare med värdegrundsarbetet och våra enkätmätningar visar att arbetet går åt rätt
håll. I några klasser är det ibland oroligt ute i korridorerna vilket vi arbetar intensivt med att få
stopp på. Under lektionstid råder det i hög grad arbetsro i skolan.

Som ni säkert alla är medvetna om är det mycket oroligheter i Orminge och vi har ett nära
samarbete med polis, socialtjänst, Polarna och trygghetsvärdar. I skolan märker vi inte mycket av
otroligheterna och vi har inte haft besök av oinbjudna elever den senaste tiden. Det finns dock en
oro för att eleverna under sin fritid dras in i olämpliga gäng och att det kan påverka dem mycket
negativt. I börja av vårterminen kommer vi igen under ett föräldraråd ta upp situationen och jag
hoppas då att många av er kommer. För att skydda sitt barn är det viktigt att ni föräldrar håller er
informerade. Affären nära skolan stänger till jul och det ser vi fram emot eftersom den är ett
destruktivt tillhåll för våra ungdomar.

Stråkundervisning:
Det är roligt att informera om att Stråkundervisning i åk 2 kommer igång igen i januari 2020. Undervisningen kommer att vara obligatorisk för alla elever i åk 2 och kommer att ske under skoltid och i samarbete med Nacka Musikskola.

Skolgården:
Rikshem har gjort en satsning och rustat upp vår skolgård. När arbete är klart kommer vi inviga den ombyggda delen av skolgården. Det ser vi fram emot!

Lärare och organisation läsåret 2019-2020:
Några medarbetare går nu vidare till andra uppdrag. Petter (musiklärare), Olena (resurs i förskoleklassen), Charlotte (lärare på Briggen) och Fredrik (resurs och lärare på Briggen).
Vi tackar dem alla för den tid som varit och önskar dem lycka till med sina nya uppdrag.
Petter kommer vi att ha kvar i huset vissa dagar i veckan då han kommer att undervisa elever i sång i musikskolans regi.

Vår nya musik lärare heter Maria Markócs och vi önskar henne varmt välkommen.

Briggens nya lärare för åk 6-8 heter Yelis Akalinli Tungert och hon kommer i huvudsak att undervisa i SO och matematik. Vi önskar även henne varmt välkommen.
Nyrekryteringar av resurser till skola, fritids och förskoleklass pågår.

Nacka Välfärd skola omorganiserar och bildar stora rektorsområden. Orminge skolenhet slås samman med Myrsjö skola och bildar tillsammans Myrsjö rektorsområde. Till rektorsområdet kommer förskolorna Alabastern, Korallen, Östbacka, Chrysoliten, Bagarsjön och Källan att tillhöra samt Myrans heldags skola, Orminge skola och så självklart Myrsjö skola. Rektor för enheten blir Olof Andersson. Jag önskar Olof varmt välkommen och lämnar därmed över mitt uppdrag som rektor för Orminge skolenhet till honom. Jag blir kvar som biträdande rektor på Orminge skola och kommer att fortsätta i skolans ledningsgrupp tillsammans med Katja och Annika. Olof kommer att vara med på uppstarten för personalen den 7/1 och kommer efter det skickat ut lite information om organisationen i rektorsområdet till alla vårdnadshavare.

För mer information gällande omorganisationen i Välfärd skola.

https://www.nacka.se/valfard-skola/nackas-kommunala-skolor/rektorsomraden/

Jag önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Vänliga hälsningar

Merit Kempe, rektor
____________________________________________________________________________________

Lärarorganisation läsåret 2019/2020 (uppdaterad 2019-12-20)

F-klass
Rim Bietkowski och Miriyam Svedlund

Åk 1
Markellos Emanouilsson, Eva Holmgren, Yvonne Liljeholm (extralärare)

Åk 2
Anne Strömberg, Anna Lundberg, Linnea Holmberg (stödundervisning)

Åk 3
Susanna Wahlström, Sofia Storm, Linnea Holmberg (stödundervisning)

Åk 4
Frank Axelsson, Jacqueline Berktan, Eva-Lotta Andersson,
Linnea Holmberg (stödundervisning)

Åk 5
Hanna Steffe, Ulrika Nord Wickman, Isabella Sedin

Åk 6,
Fatema Kaniz, Annalena Forslund,
Klubben
Gloria Torres, Hariy Kidane

Briggen 1-6
Alexandra Jonsson, Alexandra Hellqvist Ekström, Mari Westman, Catharina Tegré

Briggen 7-8
Anne-Marie Lindström, Yelis Akalinli Tungert, Dimitri Chalias

Specialpedagoger och lärare i svenska som andra språk
Anna Jakiel, Mia Hallberg, Katja Lager Yvonne Högström, Sanna Hjalmar

Slöjd
Luis- Alberto Stubin, Riitta Olsén

Idrott
Oscar Jonsson, Agnetha Wärnberg

Musik
Maria Markócs

Bild
Eva-Lotta Andersson

Organisation för fritidshemmet/klubben samt resurser läsåret 2019/2020
F-klass
Anne Sciacca, Dennis Wallentin, Ruben Wessel

Åk 1
Kathleen Johansson, Shahida Nasreen

Åk 2
Jennifer Anderson, Oscar Elg Garcia, Ann Sverin

Åk 3
Caroline Roth, Nora Hall,

Åk 4
Gloria Torres,

Åk 5
Andreas Lemner

Åk 6,
Hariy Kidane
Klubben
Gloria Torres, Hariy Kidane

Briggen 1-6
Sebastian Jylhä Thörn, Andreas Hagman, Susanne Wallentin, Martin Melander

Övrig organisation
Kansli
Pernilla Samuelsson

IT/teknik
Kenneth Hjälm

Vaktmästeri
Alejandro Mori Aguilar

Skolrestaurangen
Culyet Baikoglu
Ellen Ingermo
Karima Nasli Bakir

Skolledning
Merit Kempe, rektor

Katja Lager, biträdande rektor för lågstadiet och fritidshemmet

Annika Klöfver, biträdande rektor för Myran och Briggen

Skolhälsovården
Jenny Fogelin Hedenström, Skolsköterska

Clara Bondesson, Skolpsykolog

Jessica Wahlberg, Kurator

Lärare som slutar
Petter Reingardt, Charlotte Gustavsson, Fredrik Påhlsson

____________________________________________________________________________________

Sidan uppdaterades: