Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu kan det vara svårt att nå oss per epost, kontakta gärna kommunen via 087188000 eller vår chatt

Den 29/6 klockan 19:00-20:30 pågår underhållsarbeten på Nackas inloggningsplattform. Det kommer under denna tid göra så att inloggningen till många av våra e-tjänster inte fungerar.

Vår målsättning är att:

 • Det ska kännas tryggt och roligt att vara på fritids där kamrat- och vuxenkontakter knyts.
 • Alla elever ska känna sig bekräftade, sedda och lyssnade till av oss pedagoger.
 • Skapa en miljö där lärande ständigt uppmuntras och pågår.
 • Varje elev ska förstå och respektera likheter och olikheter.
 • Eleverna ska vara delaktiga i verksamheten och lära sig att ta ansvar.
 • Elevernas behov och intressen ska prägla verksamheten.
 • Komplettera skolan genom social och emotionell träning i grupp samt komplettera lärandet i skolan genom både fri och styrd lek, skapande, rörelse och utevistelse.

Fritidsverksamheten erbjuder en meningsfull och varierad fritidsverksamhet genom att:

 • Vi uppmuntrar eleverna till att själva tänka igenom vad de vill göra.
 • Vi uppmuntrar eleverna att prova på något som de vanligtvis inte väljer att göra.
 • Vi utgår från elevernas behov, intressen och erfarenheter vid planering av verksamheten.

Vår ambition är att varje elev skall utvecklas till en självständig och ansvarsfull individ genom att:

 • Vi arbetar för att eleverna ska lära sig att ta ansvar för sig själv och andra. '
 • Vi tränar eleverna i allt från sitt eget lärande, följa regler till att ta ansvar för sina saker.
 • Vi arbetar kontinuerligt med trygghet både för enskilda individer och för gruppen.
 • Vi arbetar med de demokratiska principerna där eleverna får vara med och påverka verksamhetens innehåll bland annat via fritidsråd och förslagslådor.
 • Vi coachar eleverna dagligen i att tänka självständigt och att lösa olika vardagliga situationer.

Sidan uppdaterades: