Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Augusti

Tankar från våra lärare om Sågtorpsskolan

”Sågtorpsskolan är en skola med varm och välkomnande atmosfär. Eleverna står i centrum och är allas ansvar"

”Sågtorpsskolan är en skola med varm och välkomnande atmosfär. Eleverna står i centrum och är allas ansvar. Vi har en fantastisk miljö som vi använder som klassrum när vi har utelektioner. För att få föräldrar mer delaktiga i elevernas vardag arbetar vi med Infomentor där vi lägger ut pedagogiska planeringar och gör bedömningar. Hållbar utveckling är viktigt på Sågtorpsskolan, vi har bl.a. ett tema varje hösttermin som handlar om barnens rättigheter i världen, ”World´s children´s Prize”. På vårterminen uppmärksammar och arbetar vi med ”Earth hour”. Vi har också en vänskola i Uganda som vi samlar pengar till.

Jag arbetar ständigt med att klimatet i min klass är arbetsinriktat och tillåtande. Vi hjälper, stöttar och påminner varandra om att vi lär oss av att säga och göra fel. Det är viktigt att alla får komma till tals och att allas tankar respekteras. För att utvecklas behöver eleverna känna lust att lära och när jag utmanar dem på deras nivå, använder olika undervisningsmetoder- och material så ökar också delaktigheten och lusten att lära.

Sågtorpsskolan har lärare med hög kompetens och stort engagemang. Vi delar med oss av goda exempel och har ämnesgrupper där vi träffas år 1-3 och år 4-6 för att diskutera pedagogiska planeringar, material och bedömning. För att försäkra oss om att bedömningen av alla elever är rättssäker och likvärdig så bedömer jag och mina kollegor i arbetslagen elevernas texter och tester tillsammans vid ett antal tillfällen. Vi samrättar också de nationella proven i år 3 och 6.”

Jessica Dickson- Gänger

”På Sågtorpsskolan arbetar all personal för en livslång lust att lära sig. På Sågtorpsskolan finns en väl fungerande elevhälsa.

IT är integrerat i den dagliga undervisningen. Genom användningen av olika IT verktyg kan vi skapa fler inlärningsmöjligheter och variation i undervisningen. Sågtorpsskolan arbetar också aktivt för en hållbar utveckling. I skolrestaurangen serveras en god och väl tillagad mat.

Arbetet med trivsel och trygghet återkommer varje dag i klassrummet. Att känna sig trygg i klassrummet är viktigt! Därför ska alla elever känna att de vill, kan och vågar. Jag som lärare arbetar med samarbetsövningar och med gruppuppgifter som stärker tryggheten och trivseln. Som lärare värnar jag om arbetsron, god kamratskap och att våga pröva nya saker. Skolans gemensamma regler skapar trygghet för eleverna. Alla elever och personal arbetar med dessa regler.

Lärarna på Sågtorpsskolan samarbetar genom att planera lektioner och temaarbeten tillsammans. På så sätt tillvaratar man alla lärares olika kompetenser och stärker kvaliteten på undervisningen. På Sågtorpsskolan delar vi med av oss av våra kunskaper, utmanar och uppmuntrar varandra. Det här bidrar till en positiv kollegial stämning vilket också påverkar våra elever att våga och vilja lite mer. På så sätt skapar vi en skola där våra elever och vi som arbetar på skolan trivs och lär oss nya saker varje dag.”

Linda Nalsenius

Sidan uppdaterades: