Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • Utvecklar sin skapande förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenhet i många uttryckformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.
  • Utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.
  • Känner sig delaktig i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer.
    Lpö 98 rev. 2016

Barnen ska få tillgång till olika uttrycksformer och material som utvecklar deras skaparglädje och lust samt ger dem tillit till sin egen förmåga. I skapande processer ser vi vikten av själva processen, som får ta tid och växa utan att det finns en färdig mall i hur lärandet sker.
Det kan handla om att spela teater, måla, teckna, skapa i lera, textil och andra material. Vi har sångsamlingar, läser böcker och tillåter barnen att vara aktiva i skapande processer med iPads.
Vi har ett gott samarbete med Nacka Forums bibliotek, dit vi regelbundet åker för att lyssna på sagor, titta på bio och låna böcker.
Vi slår vakt om vårt kulturarv genom att vi årligen arrangerar olika traditioner.
Kulturpengen ska bidra till att varje enskilt barn från tre års ålder får en möjlighet att utveckla sin kompetens inom konst- och kulturområden.

Sidan uppdaterades: