Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • Utvecklar sin förståelse för rum, former, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängd, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.
  • Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.
  • Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begreppen.
  • Utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang.
    Lpfö 98 rev.2016. S10

På våra förskolor innebär det att vi arbetar med lust- och lekfyllda aktiviteter kopplade till barnens vardag, tankar och funderingar för att grundlägga det matematiska tänkandet. Vi uppmuntrar därför barn till att samtala, lyssna, berätta, ställa frågor och reflektera.
Vi låter barnen uppleva matematik i vår innemiljö, närmiljö och i skogen.
Vi använder dagligen begrepp som "framför", "bakom", "triangel", "var är din vante?" för att de matematiska begreppen ska bli naturliga i barnens liv.
Vi skapar siffror i lera eller annat material. Vi låter barnen resonera sig fram till olika matematiska hypoteser.
Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att få fatt på barnens tankar och inför varandra presentera dem.

Sidan uppdaterades: