Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Pedagogik

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt kemiska processer och fysikaliska fenomen.
  • Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.
  • Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  • Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
  • Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.

Förskolornas närhet till skog och vatten inbjuder barns frågor och funderingar till olika naturvetenskapliga fenomen. På så sätt är det naturligt för oss att barnens frågor och funderingar tas tillvara.
Vi undersöker våra hypoteser genom att vi bygger, skapar och konstruerar.
Vi använder oss av böcker och andra sökverktyg, som iPads och datorer eller besöker museum för att finna fakta och förståelse.

Sidan uppdaterades: