Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Pedagogik

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.
  • Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.
  • Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.
    Lpfö 98 rev.2016. s. 10

Vår målsättning på förskolan är att alla situationer under dagen ska vara så språkstimulerande som möjligt. Vi menar att språk och lärande hänger samman.
Välfärd skola genomför, med start höstterminen 2015 en språksatsning. Det övergripande syftet är att fördjupa alla pedagogers kunskaper om hur man kan arbeta med språk- kunskaps- och språkmedvetenhet. Detta ökar likvärdheten för alla barn och bidrar till ökad måluppfyllelse i Nacka kommuns förskolor. Saltsjö-Duvnäs förskolor har utarbetat en projektplan för språksatsningen. Vi arbetar med Skolverkets moduler för Läslyftet för förskolan. Arbetet leds av en handledare och alla medarbetare deltar i detta arbete.
Vi har en språkgrupp där vi bl.a. arbetar med den röda tråden mellan förskola och skolan. Vi har sedan många år tillbaka ett samarbete där årskurs 3 läser regelbundet för våra förskolebarn.

Sidan uppdaterades: