Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På vår skola har vi alla förutsättningar att skapa en trygg miljö, inte minst på grund av småskaligheten och för att vi känner alla barn. Vår målsättning är att alla barn ska känna att de har minst en förtroendefull vuxenrelation i skolan. En person som de kan vända sig till i särskilda situationer. 

Förebyggande arbete mot mobbning och kränkningar

  • Vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling förankras hos samtlig personal det sker en genomlysning vid skolstart samt ett aktivt arbete under läsåret. Nyanställda får en genomgång av planen samt processen kring kränkningsanmälan av en i trygghetsteamet.
  • Vi uppmuntrar alltid positivt, respektfullt och varmt beteende bland elever och personal på skolan.
  • All personal reagerar och ingriper omedelbart på upptäckt kränkning.
  • Eleverna känner till skolans regler och trivseldokument. Reglerna gås igenom vid skolstarten, repeteras regelbundet och finns uppsatta i klassrummet, på fritids och i omklädningsrummen vid idrottssalen. Klasserna skapar tillsammans klassregler.
  • I samband med läsårsstart diskuteras skolans förväntningar med eleverna. Dessa finns sammanfattade i skolans förväntansdokument som även skickas hem till vårdnadshavarna.
  • Samverkan över årskurserna sker regelbundet. Under året har vi kontinuerligt återkommande temadagar där eleverna blandas över årskurser för att främja samarbete som t.ex. Friendsdagen, mattedag, fadderdagar och elevens val.

Sidan uppdaterades: