Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Saltsjö-Duvnäs Fritidshem ger eleverna en meningsfull fritid där de får öva på delaktighet och inflytande.
Fritidshemmet ska vara en trygg, rolig och utvecklad miljö, därför erbjuder vi många olika aktiviteter. Alla våra aktiviteter planeras tillsammans med eleverna genom storråd där alla ges utrymme att påverka, ta ansvar och vara delaktiga i upplägget av fritidsaktiviteter. Fritidshemmet och utgår även alltid från läroplanens kap 1, 2 och 4 där det står att verksamheten ska vara trygg, lärorik och stimulerande. Lek och skapande ska få stort utrymme och verksamheten ska formas utifrån barnens behov, intressen och erfarenheter.

Rastaktiviteter

Vi ger alla elever möjlighet till organiserad och varierad rörelse varje dag.

På raster finns det organiserade aktiviteter som alla har möjlighet att delta i varje dag. Till läsåret 21/22 startar Rektorsområdet upp projektet Trivselledare där elever och pedagoger utbildas i att leda rastaktiviteter för ökad aktivitet på rasterna. Trivselprogrammet är ett program för aktivitet och inkludering i skolan där vänliga och respektfulla trivselledare i årskurs 3–6 skapar möjligheter för ökad aktivitet på rasterna. Trivselprogrammet sätter också fokus på ökad aktivitet i undervisningen med hjälp av aktiva undervisningsupplägg.

Sidan uppdaterades: