Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Här kan du läsa vilka regler som gäller för att få terminsbiljett (även kallat skolkort eller SL-kort)

Observera att

  • informationen nedan angående terminsbiljett avser elever i de kommunala skolorna i Nacka.
  • elever i kommunala skolor som valt en annan skola än den närmaste inte har rätt till terminsbiljett. Om eleven däremot sökt den närmaste skolan men inte fått plats där ska terminsbiljett beviljas. Detta under förutsättning att avståndet till skolan där eleven fått plats berättigar till det.
  • Alla beslut om terminsbiljett fattas av skolans rektor.


Terminsbiljett (skolkort, SL-kort)

Elever i förskoleklass
Elever i förskoleklass har inte rätt till terminsbiljett oavsett avstånd mellan bostad och skola.

Elever i grundskola.
För att få kostnadsfri terminsbiljett, även kallat skolkort eller SL-kort, ska eleven vara inskriven på en kommunal grundskola och ha längre skolväg än

  • minst 2 km för elever i årskurs 1-2
  • minst 3 km för elever i årskurs 3–6
  • minst 4 km för elever i årskurs 7–9


Regler vid växelvis boende

  • Om båda vårdnadshavarna bor i Nacka räcker det att avståndskraven är uppfyllda till den ena vårdnadshavarens adress.
  • Om en vårdnadshavare bor utanför Nacka beräknas avståndet till den adress som ligger inom Nacka kommun.

Taxiresor

Elevresor/skolskjuts med taxi
Taxiresor kan, efter individuell prövning, beviljas för elever i grundskola och särskola. Barn i förskola och elever i förskoleklass har inte rätt till taxiresor.
Om du har frågor kring taxiresor är du välkommen att kontakta någon av våra resurshandläggare, se kontaktinformationen till höger.

Taxiresor vid tillfälliga funktionshinderKommunen har ansvar för ersättning för skolskjuts vid tillfälliga funktionshinder till följd av olyckshändelse. Nacka kommuns olycksfallsförsäkring ska användas för att bekosta resorna. Se mer information under ”Försäkring”.

Om det tillfälliga funktionshindret beror på något annat än en olyckshändelse, till exempel en planerad operation, har skolan inget ansvar för att bekosta skolskjuts. Vårdnadshavarnas hemförsäkring kan användas för att bekosta utlägg för sådana taxiresor. Rektor kan också överväga hemundervisning för mycket tillfälliga funktionshinder.

Ansökningsblankett finns under fliken blanketter.

Sidan uppdaterades: