Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Samskolan Musik

Kreativitet, gemenskap och nydanande musikproduktion

SAMARBETE MED MUSIKPEDAGOGER

Musik är som ett språk – ett verktyg – som förenar och öppnar för kommunikation mellan alla människor.
När vi sjunger och musicerar möts vi på lika villkor i en gemensam syn om alla människors lika värde.
Det är lusten och glädjen att skapa musik, sjunga och spela på instrument tillsammans som utgör drivkraften.
I samarbete med Nacka Musikskola vill vi möjliggöra för elever att få spela instrument, sjunga, spela i en ensemble och ägna sig åt musikproduktion.
I samarbete med Nacka musikskola kan eleverna välja att även få extra träning både individuellt och i grupp i musikinstrument.

ENSEMBLE OCH MUSIKPRODUKTION

Instrumentalundervisning, spela i band, musikproduktion och sång genomsyrar Samskolans skolår. Ensemblen uppträder med olika repertoarer på scen i aulan vid olika större högtider, såsom Lucia, Julavslutning, Samskolans Nobeldag, Sommaravslutning m.m. Även när Samskolan har internationella besök kan ensemblen engageras. Ensemblen kommer också att driva egna idéer om uppträdande.

Eleverna på Samskolan Musik kommer att göra många besök i musikvärlden och få uppleva musiklivet utifrån en bred repertoar med många olika kulturella inslag.

Vi vill stärka våra elevers möjligheter till ett framtida rikt liv inom musiken med möjligheter att fortsätta studier på den musikaliska banan.

Att spela i ensemble stimulerar elevernas kreativitet och nyfikenhet att söka vägar för att skapa egen musik, skriva egna låtar och ägna sig åt musikproduktion.

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv. (Lgr11, Skolverket, 2011).

Sidan uppdaterades: