Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

På grund av driftstörningar går det just nu inte att ringa Nacka kommun. Du kan nå kommunens medarbetare via deras direktnummer eller chatta med oss. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär det orsakar, och hoppas att felet kan åtgärdas snarast möjligt. Jour och alternativa telefonnummer finner du under kontakt och öppettider.

Elevhälsa

Det viktigaste elevhälsoarbetet bedrivs av de som har den dagliga kontakten med barnet. Tillsammans med föräldrarna ska skolans personal stödja barnets allsidiga utveckling och uppmärksamma varje barns behov av stöd och stimulans.

Sjukanmälan av barn/elever sker direkt på InfoMentor för elever i grundskolan. För elever i grundsärskolan sker sjukanmälan till respektive avdelning.

Klasskonferens

Klasskonferens hålls två gånger/läsår. I klasskonferensen deltar alla i klassen arbetande vuxna.

Individuell utvecklingsplan

För varje elev ska det finnas en individuell utvecklingsplan.

Åtgärdsprogram

Om en elev behöver särskilda stödåtgärder, ska den berörda personalen i samråd med eleven och föräldrarna skriva ett åtgärdsprogram.

Elevhälsokonferens

Elevhälsokonferens är ett beslutsfattande möte. Rektor, representant från EHT, berörd personal och målsman deltar.

Team elevhälsa

Elevhälsan har en central roll på Sickla skola och arbetar främst förebyggande för elevernas utveckling mot utbildningens mål. Det är skolans uppgift att ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt.

Anneli Armstrong skolsköterska
Helena Räf kurator
Susanne Rådström Drougge övergripande specialpedagog
Anna Wiman speciallärare

Anpassningar

Anpassningar sker inom ramen för den ordinarie undervisningen och det som gäller just ert barn står i IUP:n.
Här kan det vara lästräning eller enstaka specialpedagogiska insatser under kortare tid.

Trygghetsteam

På Sickla skola ska alla känna sig trygga och mobbing får aldrig förekomma!

I Trygghetsteamet arbetar vi aktivt för att förhindra och stoppa mobbing.
Om du är utsatt för mobbing eller om du vet någon som blir mobbad så är det viktigt att du berättar för någon vuxen.

Du kan också lämna en lapp i Trygghetsteamets brevlåda utanför skolsköterskans dörr. Det går också bra att mejla någon av oss i Trygghetsteamet.

Sidan uppdaterades: