Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Mål och kvalitet

Sickla skola är en kommunal skola som strävar efter hög kvalitet på den pedagogiska verksamheten.

Vi vill att eleven är delaktig i sitt lärande och själv påverkar läroprocessen.

För att kunna förstå och vidareutveckla barnets läroprocess är dokumentation ett viktigt verktyg. Dokumentationen sker både i pappersform och digitalt.

Sickla skola lägger stor vikt vid att ge eleverna goda baskunskaper. Nyckeln till kunskap är till stor del förmågan att kunna läsa. Genom att stimulera språkutvecklingen redan i förskoleklassen läggs en god grund för elevens läsutveckling.

Den trygga miljö som Sickla skola bjuder är till gagn för elevens utveckling både vad gäller kunskaper och social förmåga.

Elevrådet

Elevrådet träffas en gång var tredje vecka. Varje klass (årskurs 1 – 6) deltar med två representanter.
Eleverna från årskurs 6 är ordförande och sekreterare. Rektor deltar alltid i elevrådets möten.

Elevrådet
- arbetar med frågor som rör hela skolan
- arbetar med sakfrågor som vi vill förbättra eller förändra
- arbetar med sakfrågor som vi inte har men vill ha
- är remissinstans för olika typer av frågor t.ex. skolgårdsregler

Varje klass förbereder under klassrådstid frågor och förslag på förbättringar som man vill ta upp på elevrådet.

Protokoll skrivs och delas ut till alla klasser.

Sidan uppdaterades: