Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Sickla förskolor

Förskolorna Växthuset och Universum är en del av Sickla skola.

Våra styrande dokument är Lpfö98 - rev-16. Lagen om likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling samt Barnkonventionen.

På varje avdelning arbetar förskollärare tillsammans med barnskötare. Vi arbetar både åldershomogent och åldersblandat i bas och tvärgrupper. För att säkerställa att alla barn blir bekräftade och delaktiga i vår verksamhet, arbetar vi sedan hösten 2015 i fokusgrupper. Varje grupp följer läroplanens strävansmål.
Vi arbetar utifrån att alla växer med ansvar. Vi har kompetenta barn om vi ger dem möjligheter att prova, utforska och visa. Barnens tankar och teorier är vår utgångspunkt i vår planering. Alla vuxna som vistas på förskolan är förebilder. Vi bemöter varandra med respekt, öppenhet och vänlighet.
Vi ser både den inre och yttre miljön som en aktiv del i barns lärande. Miljön ska vara lustfylld, inbjudande och stimulera till att vilja utforska i lugn och ro. Material placeras tillgängligt för intresse, nyfikenhet och experiment. Vi ser möjligheter istället för hinder och har reflektion som en grund för utveckling för såväl barn som pedagoger.
Vi uppdaterar oss i frågor som rör pedagogisk utveckling, forskning samt generella nyheter som kan ge oss nya tankar.

På Växthuset och Universum genomfördes observationer av Våga Visa under ett par veckor hösten 2018. Våga Visa är ett utvärderingssamarbete inom utbildningsområdet mellan Nacka, Sollentuna, Upplands Väsby och Danderyd. ”Växthuset och Universums förskolor ligger högt inom alla områden och uppfyller kraven för goda exempel inom Våga Visa".

Vi inspireras och tar intryck av Reggio Emilias förhållningssätt.

Basverksamhet

På varje avdelning arbetar förskollärare tillsammans med barnskötare. Vi arbetar både åldershomogent och åldersblandat i bas och tvärgrupper. För att säkerställa att alla barn blir bekräftade och delaktiga i vår verksamhet, arbetar vi sedan hösten 2015 i fokusgrupper. Varje grupp följer läroplanens strävansmål.
Vi arbetar utifrån att alla växer med ansvar. Vi har kompetenta barn om vi ger dem möjligheter att prova, utforska och visa. Barnens tankar och teorier är vår utgångspunkt i vår planering. Alla vuxna som vistas på förskolan är förebilder. Vi bemöter varandra med respekt, öppenhet och vänlighet.
Vi ser både den inre och yttre miljön som en aktiv del i barns lärande. Miljön ska vara lustfylld, inbjudande och stimulera till att vilja utforska i lugn och ro. Materialet placeras på nivå så att man kan göra sina val, plocka fram och återställa. Vi ser möjligheter istället för hinder och har reflektion som en grund för utveckling för såväl barn som pedagoger.
Vi uppdaterar oss i frågor som rör pedagogisk utveckling, forskning samt generella nyheter som kan ge oss nya tankar.

Rutin vid sjukdom

Anmäl innan kl. 8.00 till förskolan och meddela om ditt barn är sjukt eller ledigt. Vid återkomst, senast kl 14.00 dagen innan.
Sjukanmälan görs till barnets avdelning.
Vid sjukdom: Se information " Sjukdomspolicyn för förskolan".

Medicinering på förskolan

På förskolan ger vi inte mediciner till barnen. Orsaken till detta är att vi anser att det är mycket ansvarsfullt att ge rätt dos och vid rätt tidpunkt samt att det kan finnas risk för förväxling av mediciner. Vi rekommenderar att den som har behov av t ex penicillin ber att behandlande läkare skriver ut en sort som kan ges i hemmet, två gånger om dagen.
Undantag från ovanstående är livsuppehållande medicinering som exempelvis vid astma, diabetes och allergier.

Måltider

Maten på Växthuset tillagas i köket på Sickla skola. Köket följer livsmedelsverkets riktlinjer om vad som gäller för bra mat i förskolan.
Frukost serveras för barn som kommer till förskolan före kl. 07:30.
Barn och vuxna äter lunch tillsammans. Vi strävar efter att måltiderna ska vara lugna, trivsamma och lärorika.

Om ditt barn äter vegetariskt eller behöver alternativ kost på grund av religion eller allergi, så tillgodoser vi ditt barns behov. Vid allergi krävs läkarintyg. Alla föräldrar har ansvar att informera personalen om sina barns allergier.Månadens matsedel finns på hemsidan.

Försäkring

Alla elever folkbokförda i Nacka är olycksfallsförsäkrade i försäkringsbolaget Europeiska under skoltid och fritid. Det gäller elever i kommunal och fristående skola belägen i Nacka.

Läs mer om försäkringen

Sidan uppdaterades: