Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Om oss

Mål och kvalitet

Sickla skola är en kommunal grundskola med anpassad grundskola som strävar efter hög kvalitet på den pedagogiska verksamheten.

Det går bra för våra elever. Det tror vi är resultatet av kombinationen höga förväntningar, tydliga mål, moderna beprövade undervisningsmetoder samt en strukturell noggranhet i att följa varje elevs lärprocess och behov för att nå målen. Vi vill att eleven är delaktig i sitt lärande och själv förstår sin läroprocess.

Sickla skola lägger stor vikt vid att ge eleverna goda baskunskaper. Nyckeln till kunskap är till stor del förmågan att kunna läsa. Genom att stimulera språkutvecklingen redan i förskoleklassen läggs en god grund för elevens läsutveckling.

Undervisningen är tillgänglig för alla; såväl den fysiska som den pedagogiska lärmiljön. Vi arbetar aktivt med pedagogisk möblering, bildstöd, arbetsrocirklar, minimedling, professionellt bemötande och varma relationer.

Vi är stolta över våra elever och den utveckling de gör, såväl kunskapsmässigt som personligt under åren på vår skola. Den trygga miljön är en starkt bidragande orsak till våra goda resultat.

Rapport Våga Visa Sickla skola (vt-2016).pdf

Sidan uppdaterades: