Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Organisation

Grundsärskolan Paletten består av fem klasser, från förskoleklass till årskurs 6. Personalen är specialutbildad, miljön och undervisningen är anpassade för elevgruppen.

Varje klass har en ansvarig klasslärare och elevassistenter. Eleverna på Paletten erbjuds en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar. Klasserna är små och personaltäta och erbjuder anpassad fritidsverksamhet efter skoltid.
Vi följer grundsärskolans/träningsskolans läroplan och arbetar mot kunskapskraven i årskurs 6 respektive årskurs 9. Vi arbetar med treårsplaner för att kunna garantera att alla elever får möjlighet att någon gång under sin tid på skolan få möta alla arbetsområden i SO och NO/ Verklighetsuppfattning. Vi arbetar ämnesövergripande och med tydliggörande pedagogik samt med digitala verktyg. Vi gör ofta studiebesök i närsamhället.

I vårt arbetssätt ingår att utgå från elevens behov, styrkor och intresse. Vi jobbar mycket med gruppen och grupprocesser och strävar efter att inkludera eleverna i till exempel skolans firande av olika högtider. För att tydliggöra kunskapskraven för eleverna finns det delmål för varje årskurs.

På lågstadiet vill vi ta vara på elevernas nyfikenhet och kreativitet genom att variera undervisningen, till exempel använda närområdet och digitala verktyg.

Grundsärskolan Paletten granskades av Skolinspektionen under vårterminen 2015. Inspektionen föranledde inga anmärkningar. Tvärtom fick vi beröm för vår fina verksamhet!

Sidan uppdaterades: