Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Mars

Uppdaterad information kring rutiner

2020-03-19 Hela Sigfridsborgs skolenhet

Till alla vårdnadshavare med barn inom Sigfridsborgs skolenhet

 • Bäckalidens förskola
 • Svanhöjdens förskola
 • Ältadalens färskola
 • Sigfridsborgs skola och fritidshem

För oss är det viktigt att du känner dig trygg med att lämna ditt barn på våra förskolor och i skolan. Mycket information har gått ut i omgångar och det kan vara svårt att ta till sig allt, vilket jag har full förståelse för, det är svårt att sortera i allt och även allt som media går ut med.

All vår information och åtgärder utgår från Folkhälsomyndighetens anvisningar samt Nacka kommuns anvisningar.

Varmt tack för de fina arbete och de fina tillrop vi nu får i denna situation!

Mina medarbetare gör ett mycket fint arbete varje dag och du som förälder likaså, vi gör det här tillsammans!

Här nedan kan du läsa om de samlade åtgärder som vi vidtagit inom våra enhet.

/Anne Sjö

Åtgärder vi vidtagit i våra förskolor:

 • Vi tvättar händer noga och ofta
 • Vi bedriver mycket av vår verksamhet utomhus
 • Vi underviker större samlingar i våra lokaler och hallar
 • Pedagoger lägger upp mat och brer smörgåsar
 • Vi tvättar leksaker, täcken, kuddar utifrån behov
 • Vi har säkerheten i fokus – all verksamhet ska vara trygg och säker
 • Är barnet friskt, är barnet välkommen till förskolan
 • Är barnet sjukt, även vid milda symtom ska barnet vara hemma. Barnet ska vara hemma 48 timmar frisk
 • Anmäl på Infomentor tidigt på morgonen. Du kan max lägga in 2 dagar i taget
 • Vet du att ditt barn/elev kommer vara sjukt flera dagar kan du maila läraren som då kan lägga in flera dagar i InfoMentor
 • Blir ett barn sjukt under dagen, kontaktar pedagogerna er föräldrar som får hämta ert barn
 • Vi har egenkontroll på resp. avdelning – tex. kring städning och rengöring av skötrummen

Åtgärder vi vidtagit i skolan:

 • Vi tvättar händer noga
 • Vi bedriver mycket verksamhet utomhus
 • Vi lämnar lektioner tidigare innan mat, så alla elever hinner tvätta händer
 • Pedagoger lägger upp mat och delar ut smörgåsar. Vi har portionssmörpaket
 • Vi undviker övningar på idrotten med närkontakt
 • Vi har viss idrott utomhus
 • Vi undviker större samlingar i våra lokaler och hallar
 • Vi fördelar eleverna med större mellanrum i klassrummen när det går
 • Vi har säkerheten i fokus – all verksamhet ska vara trygg och säker
 • Är eleven friskt, är eleven välkommen och ska vara i skolan. Skolplikt gäller
 • Är eleven sjuk, även vid milda symtom ska eleven vara hemma. Eleven ska vara hemma 48 timmar frisk
 • Anmäl på InfoMentor tidigt på morgonen. Du kan max lägga in 2 dagar i taget
 • Vet du att ditt barn/elev kommer vara sjukt flera dagar kan du maila läraren som då kan lägga in flera dagar i InfoMentor
 • Blir en elev sjuk under dagen, kontaktar pedagogerna er föräldrar som får hämta ert barn
 • Önskar du ledigt för ditt barn/elev av oro – kan du ansöka om det. Vi beviljar ledigheten. Blankett för detta är framtagen (finns på InfoMentor)

Övergripande åtgärder:

 • Alla vuxna är noga med handtvätt
 • Vi har satt upp anslag om handtvätt på flera platser på resp. enhet
 • Vi har god egenkontroll i våra kök
 • Får vi kännedom om ett Corona- Covid 19 fall inom våra enheter, kan vi inte lämna ut den informationen, då bryter vi patientsekretessen
 • Varje familj som drabbas får instruktioner från Smittskydd och infektionsläkare
 • För att samordna personal och barn/elevantal är det viktigt att vi tidigt på dagen får in antal frånvarande barn/elever. Anmäl på InfoMentor så fort du vet
 • Vi undviker större samlingar av personalgrupper – vi har ställt in större möten
 • All personal som är sjuka, även med milda symtom är hemma. De är hemma 48 timmar friska innan återgång till arbetet
 • Så personalen ska vara välinformerad har vi samlat all information på vårt Intranät. Det ska vara lätt för mina medarbetare att hitta och göra rätt
 • Saknas det mycket personal på en enhet någon dag, är alla medarbetare medvetna om att omfördelning i personalgruppen kan ske
 • Vi slår ihop avdelningar, klasser, team utifrån behov
 • Vi har säkerställt att alla nödvändiga funktioner kan vara i drift även om någon är sjuk, det finns reserver utsedda på alla funktioner
 • Vi har ett bra risk och konsekvensarbete och är välförberedda för olika senarior
 • Vi fokuserar på kärnverksamheten – förskola/skola
 • Om förskolan och skolan skulle stänga – planerar vi för att ha verksamhet öppen för dig som arbetar inom samhällsnyttiga funktioner i samhället
 • Skolan förbereder strukturer för distansundervisning om skolan skulle behöva stänga

Varmt tack

Annne Sjö

Rekor

Sigfridsborgs skolenhet

Sidan uppdaterades: