Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Uppdaterad information om Coronaviruset

Jag vill börja med att rikta ett varmt tack till ert fina arbete med att löpande informera mig när ni varit på resa i något av riskområdena, hälsotillstånd och övriga frågor.

Vi har idag inga kända fall av Corona/Covid-19 bland barn, elever, personal eller vårdnadshavare/föräldrar inom Sigfridsborgs skolenhet. (Sigfridsborgs skola, Bäckaliden fsk, Svanhöjden fsk, Ältadalen fsk).

Information från Nacka kommun:

Information till vårdnadshavare om coronaviruset

Vi förstår att det finns oro kring coronaviruset/covid-19. Nacka kommun har en tät samverkan med berörda myndigheter och följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.

Nackas kommunala skolor och förskolor får många frågor från vårdnadshavare om att lämna ut uppgifter om det finns smittade elever i verksamheten. Vi kommenterar inte uppgifter om enskilda individer med hänsyn till sekretess och personlig integritet. Det är Smittskydd Stockholm som ansvarar för att spåra smitta och i det arbetet kontaktar de berörda och ger instruktioner.

Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för samhällsspridning av covid-19 i Region Stockholm. Inriktningen är nu främst att skydda de grupper som är mest sårbara, dvs. främst äldre och de som har underliggande sjukdom, från smitta.

Folkhälsomyndigheten uppmanar att alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, ska avstå från sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Alla, så väl barn som vuxna, som har symptom som hosta, andningssvårigheter eller feber ska stanna hemma. De som upplever besvär ska kontakta Vårdguiden 1177 för vägledning. För de barn och elever som tillhör riskgrupper hänvisas vårdnadshavarna att vid behov kontakta behandlande läkare för rådgivning.

Sammanfattningsvis:

  • Är Ditt barn sjuk på något vis ska barnet vara hemma. Även om Ni inte varit på resa
  • Sjukanmäl Ert barn som vanligt via Infomentor
  • Kommer ett sjukt barn till förskolan eller skolan kommer pedagogerna kontakta Er och jag förväntar mig att Ni hämtar Ert barn skyndsamt
  • Är du som vårdnadshavare sjuk så kom inte till förskolan/skolan
  • Detta gäller även min personal, alla som är sjuka ska vara hemma
  • Fortsätt att informera mig om Ni har varit på resa i riskområde eller uppvisar symtom, eller får bekräftat att Ni har Corona/Covid-19 (anne.sjo@nacka.se)
  • Är Ni oroliga och önskar ha Ert barn hemma kan Ni ansöka om ledigt, vi beviljar ledigheten
  • Vi kommer från och med nu inte åka iväg på utflykter utanför vårt närområde i Älta

Förskolan och skolan håller öppet för alla som är friska. Barn, elever och personal.

200312 Information till Hemmen.pdf

Tack för fint samarbete

Med vänlig hälsning

Sidan uppdaterades: