Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Mars

Uppdaterad information om Coronaviruset

Hej

Här kommer lite aktuell information till Er vårdnadshavare med barn på Grundskolan.

Vill återigen rikta ett varmt tack till er vårdhandshavare och föräldrar för ert fina samarbete. Varmt tack även till era fantastiska barn som gör ett så fint arbete varje dag och lyssnar på alla oss vuxna som hittar på alla åtgärder nu. De är så duktiga och medgörliga.

Nationella prov årskurs 3 & 6:

Proven ska inte genomföras som nationella prov utifrån beslut från Skolverket.

Vi kommer dock genomföra proven i årskurs 3 för att ha goda underlag för bedömning och inför övergången till årskurs 4.

I årskurs 6 har vi inte möjlighet att genomföra proven då vi inte har dessa på skolan, de levereras alltid någon dag innan provtillfället. Läraren kan besluta att genomföra äldre behov om underlaget inför betygsättning i år 6 kan behövas.

Idrott och hälsa vecka 13-14:

 • Vi förlägger så mycket som möjligt av idrott och hälsa utomhus.
 • Eleverna byter inte om.
 • Eleverna tvättar händerna noga efter lektionen.
 • Lärarna undviker övningar där eleverna blir för svettiga.

Låna hem dator vid lång frånvaro årskurs 3-6:

 • Eleverna kan få låna hem en dator vid hög frånvaro i årskurs 3-6.
 • Detta ska beslutas i samråd med läraren.
 • Läraren beskriver då vad datorn ska användas till.
 • Blankett ska fyllas i och lämnas till läraren.

Hög frånvaro:

Har en elev hög frånvaro pga. sjukdom eller ledighet kan visst skolarbete förläggas hemma. Vid sjukdom skulle visst skolarbete kunna ske från hemmet under de 48 h när eleven är frisk men fortsatt behöver vara hemma.

Har du som vårdnadshavare ansökt om ledigt så är eleven ”ledig” och du som vårdnadshavare har fattat beslut kring att eleven kan vara ledig, du måste då vara väl medveten om att eleven kan gå miste om viktig undervisning i skolan.

Varje klasslärare tar kontakt utifrån behov.

Speciallärare/Specialpedagoger kan ta kontakt utifrån behov.

48 timmarsregeln:

Alla är hemma 48 timmar friska vid sjukdom. Detta gäller både barn och vuxna.

Ledighet vid oro:

Det är fortsatt Ok att ansöka om ledigt vid oro. Men jag kommer endast bevilja en vecka i taget. Vi kan behöver begära in synnerliga skäl för ledigheten.

 • Är ditt barn sjukt – ska det sjukanmälas.
 • Är ditt barn friskt – ska det vara i skolan.
 • Önskar du ledigt – måste du ansöka.

Med vänlig hälsning

Anne Sjö

Rektor

Sigfridsborgs skolenhet

Sidan uppdaterades: