Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information
April

"Lika Unika - ett poddprojekt i svenska"

Emma Wilhelm lärare på Sigfridsborgs skola och Alexander Hermansson IT ansvarig, har bedrivit ett projekt i ämnet Svenska i kombination med värdegrunden. De har utifrån detta projekt vunnit Nacka kommuns utmärkelse Fjädern samt fått publicera en artikel i tidskriften Skolporten.

Projekt bestod av att de under ett läsår vävde in värdegrundsarbetet i den dagliga svenskundervisningen i tre parallellklasser årskurs 5. Bakgrunden till projektet var att de ville lyfta fram skolans värdegrund. Samtidigt ville de öka elevernas motivation genom att ge dem verkliga mottagare. Det gjordes dels genom att publicera elevernas arbeten på en hemsida, dels genom ett twitterkonto samt att grupperna fick göra en varsin podd om något av momenten.

Som rektor blir jag stolt och varm i hjärtat när den här typen av fina projekt får uppmärksamhet.

Läs hela artikeln här Skolporten

Anne Sjö

Rektor

Sidan uppdaterades: