Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Start

Sigfridsborgs förskolor

Sigfridsborgs förskolor består av Bäckalidens förskola, Svanhöjdens förskola och Ältadalens förskola.

KOntakt vid frågor om förskolekö

Ulrica Ohlsson

Skoladministratör

operativt Ansvar Ältadalen och Bäckalidens förskolor

Agneta Hansson

Rektor bi inr fsk

operativt Ansvar Svanhöjden och Bäckalidens förskolor

Eva Lindroth

Rektor bi inr fsk

Sigfridsborgs förskolor är en enhet i ständig utveckling!

Vi är stolta över våra vetgiriga och nyfikna barn. Hos oss står hög kvalitet och verksamhet utifrån ett barnperspektiv, alltid främst på dagordningen. Alla som arbetar på förskolan är måna om att skapa en god, öppen, inbjudande samt kreativt utvecklande pedagogisk lek- och lärmiljö för barnen! Vi drivs av en utvecklingsglädje och arbetar för att ständigt förfina och kvalitetssäkra alla våra processer med barnens bästa för ögonen. Vi använder modern teknik med avstamp i pedagogiken.

Vi arbetar aktivt med lärmiljöns utformning i ett helhetsperspektiv så att lek, lustfyllt utforskande lärande och omsorg går hand i hand. Vi som arbetar här är nyfikna närvarande medvetna lekande pedagoger som bidrar med vår kunskap och erfarenhet i syfte att vidareutveckla den fina verksamhet som förskolan erbjuder.

Våra värdeord är: Kunskap, nyfikenhet, självkänsla, ansvar och empati tränar vi varje dag!

Vi ger barnen nya utmaningar samt uppmuntrar dem till att vilja och våga prova nytt!

Vårt fokus är att varje barn-varje dag ska uppleva något som bidrar till att stimulera nyfikenheten och fantasin samt skaparlusten så att de tillsammans i grupp och på ett lekfullt sätt utforskar, experimenterar, tränar samspel och samarbete i syfte att erövra färdigheter och ny kunskap med målet att lägga grunden för barnens utveckling och lusten till livslångt lärande.

Förskolans utforskande arbetssätt genom att observera och planera utifrån barnens intressen, ger goda förutsättningar för barns möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten, vilket skapar trygghet och stärker barnets självkänsla så att de allt utifrån ålder och förmåga på ett självständigt sätt vill och vågar ta ansvar för sitt fortsatta lärande i grundskolan.

Sidan uppdaterades: