Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Fritidshem

En trygg och meningsfull fritid.

kontakt SKOLA/Fritidshem

GLÄNTAN 070-431 85 92
LINDEN 070-431 85 23
MOSSEN 070-431 85 93
ÅSEN 070-431 85 94
ÄNGEN 070-431 85 95

Operativt ansvar FKL, ÅK 1 & 3

Susanne Sidenmark

Rektor Bitr

Operativt ansvar Åk 2, 4-6

Mikaela Högskoog

Rektor Bitr

Vi vill erbjuda eleverna en trygg och meningsfull fritid.

Under ledning av våra duktiga och erfarna pedagoger som planerar verksamheten utifrån elevernas intressen, deras lust att lära, väcka deras nyfikenhet och stimulera dem till att våga prova nya saker.

Leken har stort utrymme eftersom leken ger möjlighet till att få prova olika sociala roller. Leken är ett bra forum för träning i demokratiskt tänkande.

I den skapande verksamheten har eleverna tillgång till utmanade material och får möjlighet till utlopp för sin fantasi och upptäckarglädje. Pedagogerna uppmanar eleverna att prova olika tekniker och material.

Det är viktigt att eleverna får inblick i sin närmiljö och dess olika möjligheter. Varje vecka gör fritidshemmen besök i närliggande skog och parker.

På våra frititdshem arbetar pedagogerna aktivt med elevers delaktighet och inflytande. Eleverna ska vara med och påverka sin fria tid på skolan. Elevernas självkänsla och identitet utvecklas i samspel med andra. Eleverna tränar sitt sociala samspel med många kamratrelationer. Att bli bra på att hantera goda relationer är viktigt samt ta ansvar för sina egna handlingar med stöd av pedagoger.

Fritidshemmens verksamhet är en viktig del i barnets utveckling mot kunskapskraven i skolan.

Sidan uppdaterades: