Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Systematiskt kvalitetsarbete

Utvärdering för förbättring – Systematiskt kvalitetsarbete

All vår verksamhet styrs av skollagen och våra läroplaner för såväl förskolan som skolan. I läroplanen framgår uppdraget att bedriva förskola/skola och vilka kunskaper barn och elever ska ha med sig när de lämnar våra enheter.

Vårt kvalitetsarbete handlar om att alltid ifrågasätta vår verksamhet och nå högre måluppfyllelse utifrån våra styrdokument skollag och läroplan. Vår verksamhet vilar sig inte i form utan vi följer aktuell forskning för att stå i framkant i alla våra verksamheter.

Dokumentation och utvärdering är otroligt viktiga redskap så att vi alla pedagoger är väl förtrogna med uppdraget och teamen är välorganiserade och välplanerade för att erbjuda en kvalitetssäkrad och inspirerande verksamhet för våra barn och elever.

Vi arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete som handlar om att

Planera – Genomföra – Analysera – Lära och planera nytt

Utvärderingen av verksamheten måste ske regelbundet och det räcker inte att utvärdera en gång på läsår utan teamen utvärderar och planerar nytt flera gånger under läsåret. Vi har gemensamma dokument för alla våra enheter där all verksamhet planeras och utvärderas vilket kvalitetssäkrar vår verksamhet och vi i skolledningen har full insyn i alla teams planeringar och utvärderingar.

Året sammanfattas och avslutas med en Kvalitetsanalys där vi utvärderar såväl elevernas resultat och teamens arbete. Kundenkäten är också en viktig del i vårt kvalitetsarbete.

Sidan uppdaterades: