Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Värdegrund

Trygghet/Värdegrund/Behov av stöd

Till Sigfridsborgs skolenhet ska alla barn gå med glädje varje dag, de ska vilja komma tillbaka imorgon! De ska känna sig trygga och sedda och närvarande pedagoger är en förutsättning för detta. Vi ska ha en lugn dag på förskolan resp. skolan och ha goda rutiner som gör att dagen blir trygg och säker för alla. Det ska alltid finnas en vuxen att gå till.

Ett av förskolan/skolans viktigaste mål är att säkerställa alla barn och elevers trygghet och viljan att lära och känna växandets glädje. För oss gäller Varje barn – Varje dag och tryggheten är en förutsättning för utveckling.

Vi vuxna är organiserade i team och Ditt barn möter en grupp vuxna under hela dagen vilket skapar kontinuitet och stabilitet.

Vi skapar arbetsro och trygghet med fasta rutiner och goda strukturer. Vi säkerställer att vi har trygga mellanrum vid förflyttningar, omställningar, omklädning, raster och andra aktiviteter som inte är lika styrda som tex. lektioner där arbetsro och trygghet är en förutsättning.

Enheten har ett Trygghetsteam som träffas regelbundet där pedagoger från alla team på skolan är representerade. Trygghetsteamet arbetar framförallt med det främjande och förebyggande arbetet men ingriper även kraftfullt när något inträffar.

På alla våra enheter är vår Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling grunden för vår verksamhet där vår värdegrund LIKA – UNIKA, Allas lika värde är basen för all planering och genomförande under hela dagen.

Vi har ett stort elevhälsoteam på skolan bestående av Skolledning, Speciallärare, Specialpedagoger, Skolsköterska, Läkare, Kurator och Psykolog. Även inom förskolan köper vi in handledning av psykolog vid behov. Elevhälsoteamet arbetar nära eleverna för att fånga upp barn eller elever som är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd i sin dag på förskolan eller i skolan.

Tryggheten kommer först för oss!

Sidan uppdaterades: