Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Första förskoledagen

Välkommen till förskolan och allra första dagen på en spännande utbildningsresa!

Föräldraaktiv inskolning

Vårgärdets förskola använder vi oss av föräldraaktiv inskolning, även kallad heldagsinskolning som pågår i tre dagar, ca 6 timmar per dag. Vår avsikt är att barnet, under trygga förhållanden tillsammans med sin förälder får upptäcka förskolans alla roliga aktiviteter och miljöer. Barnet får vara delaktig i våra dagliga rutiner tillsammans med sina nya kamrater och nya pedagoger.

Det är föräldern som sköter all omvårdnad om sitt barn och deltar i alla aktiviteter efter barnets önskan. Vi vill framhäva vikten av att föräldern är aktiv och närvarande under inskolningen för att barnet ska skolas in i verksamheten och det sociala umgänget under dessa tre dagar.

På fjärde dagen, då både barn och förälder känner sig bekanta med förskolans verksamhet, säger barnet och föräldern ”hej då” till varandra och barnet är från och med nu i förskolan på egen hand. Denna form av inskolning bidrar till att både barn och föräldrar känner sig trygga med sin nya förskola.

Alla barn är olika, så om barnet efter tre dagar fortfarande känner en oro kan det vara bra om föräldern finns med en extra dag. Det är viktigt att barnet får en trygg start på förskolan.

Sidan uppdaterades: