Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Avgifter för förskola och fritidshem

Avgifter förskola och pedagogisk omsorg

vistelsetid 40 timmar per vecka eller mer

Barn 1*: 3 % av inkomsten, högst 1 478 kronor/månad
Barn 2: 2 % av inkomsten, högst 986 kronor/månad
Barn 3: 1 % av inkomsten, högst 493 kronor/månad
Barn 4 och följande: Ingen avgift

vistelsetid 26-39 timmar/vecka

Barn 1*: 3 % av inkomsten, högst 1 402 kronor/månad
Barn 2: 2 % av inkomsten, högst 926 kronor/månad
Barn 3: 1 % av inkomsten, högst 462 kronor/månad
Barn 4 och följande: Ingen avgift

vistelsetid till och med 25 timmar/vecka

Barn 1*: 3 % av inkomsten, högst 1 337 kronor/månad
Barn 2: 2 % av inkomsten, högst 896 kronor/månad
Barn 3: 1 % av inkomsten, högst 441 kronor/månad
Barn 4 och följande: Ingen avgift

Avdrag för allmän förskola

I augusti det år barnet fyller tre år reduceras avgiften med 200 kronor per månad.

Avgifter fritidshem 6-9 år

oavsett vistelsetid

Barn 1*: 2 % av inkomsten, högst 986 kronor/månad
Barn 2: 1 % av inkomsten, högst 493 kronor/månad
Barn 3: 1 % av inkomsten, högst 493 kronor/månad
Barn 4 och följande: Ingen avgift

Avgifter öppen fritidsverksamhet 10-12 år

Avgiften för öppen fritidsverksamhet för årskurs 4-6 bestäms av varje skola. Kontakta din skola för mer information.

Observera att avgiften för öppen fritidsverksamhet inte ingår i maxtaxan. Du kan därför inte ansöka om reducerad avgift och reglerna om syskonrabatt gäller inte heller.

*Barn 1 är det yngsta barnet i hushållet, barn 2 det näst yngsta osv.

Sidan uppdaterades: