Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Olycksfallsförsäkring

Nacka kommun har kollektiv olycksfallsförsäkring hos SRF AB

Nacka kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring hos SRF AB som gäller för elever, barn och ungdomar upp till gymnasiet som är folkbokförda i Nacka kommun. Försäkringen gäller dygnet runt och under årets alla dagar, även under fritid och lov.

Försäkringen är giltig även för barn- och ungdomar, som är folkbokförda i andra kommuner, när de reser till och från förskola/skola eller annan pedagogisk verksamhet som bedrivs inom Nacka kommun. Dessutom gäller försäkringen under verksamhetstid.

Se vidare information om villkor här.

Vad är en olycksfallsskada?

Olycksfallsskada är en skada som en person ådragit sig genom en plötslig och oförutsedd händelse, till exempel:

 • Benbrott
 • Skärskador
 • Brännskador
 • Ögonskador

eller andra typer av fysiska skador som orsakats av en olycka.

Ersättning

Försäkringen ger ersättning för exempelvis:

 • Läkarkostnader
 • Medicinkostnader
 • Sveda och värk
 • Ersättning vid invaliditet
 • Tandskadekostnader
 • Föremål som tillhör person som skadas i samband med olycksfallet (endast om personskadan lett till vård på sjukhus)

Spara alltid kvitton på kostnader som uppkommit i samband med ett olycksfall samt andra handlingar som kan vara viktiga för hanteringen av ditt ärende.

Skadeanmälan

För att anmäla en olycksfallsskada, klicka här. Försäkringen gäller utan självrisk.

Försäkringsfrågor

Vid frågor om Nacka kommuns försäkringar kontakta SRF AB.

E-post: info@srfab.net
Tel: 08-412 97 40 helgfria vardagar kl 9-16

Sidan uppdaterades: